et rom rommet rom rommene Vi danner genitiv ved å sette s til et substantiv: • Norges hovedstad • Lærerens bok • Tors kone NB.5. okt 2017 Norsk. Språk. Samfunnsfag. 6. NAT. Deno. Engelsk. 7. Leksehjelp. Leksehjelp. Praktiske fag. Læringsmål. Arbeidsplan. KROPPSØVING Les om genitiv på s. _____i. Kontekst basisbok. ENGELSK. Learn how to make an oral book report. Homework for Friday: Make an oral book review of “The boy in the  single side polished silicon wafer S-genitiv har alltid vore i bruk i nynorsk, men i mindre omfang enn i bokmål. Her finn du råd om korleis du kan bruka denne forma. s.u. norsk 5. mar 2006 Petter innfører den 30. bokstaven i alfabetet, han møter Norges mest språkmektige mann og vi får en innføring i riktig bruk av genitivs 's. Han spør eiendomsmeglere hvor langt et steinkast er, mens Ane Dahl Torp og Aksel Hennie viser sterke følelser. Norsk underholdningsserie 2006. Produsert av: Rubicon  I kapittelet om genitiv i Falk og Torps Dansk-norskens syntax finn vi denne setninga: «I det vesten- og nordenfjeldske Norge, altsaa i de egne hvor den tyske indflydelse er sterkest, er sin den almindelige omskrivning for den ubrugelige genitiv» (Falk & Torp, 1900, s. 46). Setninga viser til eigedomsuttrykk som i eksempla (1) UKEPLAN FOR 7B. UKE 47. Ukas mål: Norsk: Jeg kan lage en selvbiografi. Matematikk: Jeg kan multiplisere med flersifrede faktorer. Engelsk: Jeg kan reglene for genitiv for både regelrette og uregelrette substantiv.

Adjektiv · Adjektiv - eksempler · Adverb · Konjunksjoner · Konjunksjoner - øvelse · Preposisjoner · Pronomen · Pronomen - øvelse · Substantiv - artikler · Substantiv - genitiv s · Verb - hjelpeverb · Verb - ordbøying Vi tenker ofte på genitiv som 'eieform', og dette kan gjelde også for gresk. Dersom vi skal si 'Peters hus', kan vi si ο oικος του Πετρου. Πετρου står i genitiv og svarer til en norsk genitiv. Dersom vi sier 'Marias hus', ser vi likheten mellom norsk og gresk tydelig. Da har gresk genitiv-s, som i norsk: ο oικος της Μαριας. Vi legger  deilig ostekake s 16. Innholdsfortegnelse sammendrag. Almberg, Jørn og Dyre Meen. NB Tale. En grunnleggende akustisk fonetisk taledatabase for norsk s 21. Berg, Ivar. Det historiske tilhøvet mellom genus .. «det er, der er» i denne perioden, og vi vil også se på forholdet mellom foranstilt og etterstilt genitiv og spørsmålet om animathet. utroskap mot eget selskap -manna-' er ein gammalnorsk genitiv av substan- tivet 'mann'. I dialekten vår er a-genitiven blitt erstatta av ein s-genitiv. allskens (adj. og adv) – allslags, alskens (norr: allskyns, da: alskjens). Døme: ”Du dreie mæ dæ heim allskens rare og unyttie ting, tykk' æ. Du må slotte mæ de, me he 'kje plass te alt muli hellår!”. 2.3 Apostrofgenitiv Denne forma kallar vi apostrofgenitiv, fordi ho blir skriven med apostrof ('). Denne forma bruker vi vanlegvis om menneske og dyr. Nina's song. Peter's computer the cat's tail. Frank's yellow house. Du legg altså apostrof + s til substantivet for å lage genitiv. (NB! Det er ikkje slik på norsk!) Merk at vi legg til 's Det er valgfritt om man vil bruke en apostrof når substantivet i forveien ender på -s eller om man vil tilføye -'s. Eksempel: Those are James' clothes. Those are James's clothes. Begge måter er like korrekte, men både på norsk og i engelsk genitiv er det nok å sette på en apostrof og utelate den siste s, så det ser man mest 

Konungs: i dette ordet er roten ”konung” som betyr ”konge” og endingen er ”s”. I skjemaet Hadde vi gjort det samme på norsk så ville ikke meningen vært den samme. Men faget Genitiv: er en kasus som betegner et forhold, først og fremst et eiendomsforhold, mellom et substantiv i genitiv og et annet substantiv. Dativ er Her er S-genitiv I. populære datingsider «Noregs Mållag» er derfor eit døme på grei bruk av s-genitiv, medan «vekas artikkel» hjå mange skurrar i øyro. «Kongen av Noregs båt» vil heller ikkje vere gangbart i tradisjonell nynorsk. I høgnorsk språk vert bundne genitivformer med endinga-sens bruka i poesi og i høgtidleg stil: Dagsens auga sloknar ut (Blix) og Aa,  tegn på dårlig kjæreste Jeg er privatist i Norsk -Allmenn påbygg, og skal ha eksamener i april. (Norsk muntlig Hvis det er noen som har noe å tilføye om Norsk faget, det å være privatist, hva jeg bør kunne, personlige erfaringer, tips/triks osv, hadde det vært strålende. TAKKER FOR *Unngå å bruke S-genitiv. Ikke skriv "Pers bil  DnBNOR 'Dn'B''NOR. I akronymer med genitiv-s, må det stå tegn for liten bokstav foran s: NRKs FNs LOs. ''nrk<s ''fn<s ''lo<s. AKSENTUERTE BOKSTAVER. I flere språk er det til dels hyppig I standard for norsk punktskrift nytter vi én aksent ‑ "universalaksent" ‑ for så å si alle aksenter. Som universalaksent settes punkt 4 19. mar 2012 Kasus i norsk språk. (English summary: This article lists known expressions in Norwegian that are frozen case expressions.) Norsk grammatikk har i praksis ingen kasussystem. Det nærmeste er genitiv-s, som "Guttens sykkel" og "Jentas bil", med varianter som "Jens' ball"og "Jesu ord". Gammelnorsk hadde 

27.08.13 – Ukas språktrekk: Genitiv | Språkkalender 2013

21. sep 2010 Norsk har også genitiv med –s som ending, som i «hans» eller «landets». (Eieform kan også uttrykkes på norsk ved hjelp av preposisjonsuttrykk eller garpegenitiv.) Enkelte dialekter praktiserer fortsatt bruk av dativ. Ellers finnes det mange gamle kasusuttrykk som har overlevd i frosset tilstand, som  Endn« mere er dette Tilf«ldet med de ucegte Genitiver med „s" i Hunkjsnsord og i Fleertal, som stundom forekomme. Det maa nemlig mcerkes, at de gamle Genttiver vare omtrent de samme i Danfl og Svenfl som i Gammel Norsk, men da bisse Former siden kom i Forfald, dannede man et nyt Genitiv med „s" 162.C. Genitiv med "til". A. Genitiv med -s. Denne genitivstypen består av et nominalt ledd med endelsen -s tilføyd. Oftest vil -s stå tilføyd et substantiv, sam i følgende eksempler: Karis tante. Bettys reise til Norge. Alis spørsmål. Lærerens forklaring. Studentenes ønske am å få gå opp til eksamen. Partiets politikk. Men endelsen -s  fars hatt, Tors kro, Hildes salong osb., altså ikkje Hilde's salong! I norsk skal vi bruka apostrof som genitivemerke i ord som endar på –s, -z, -sch og –x: Vesaas' bøker, Markus' evangelium. Ofte er det ei betre løysing å skriva om: bøkene til Vesaas, Markusevangeliet osb., også for andre typar genitivs-s: skulens rektor kan 12. mar 2017 På norsk heter det sol, med l, mens det på engelsk heter sun, med n. For å forstå Hvis vi sier syv, klinger s-en rent og fint, men hvis vi sier sju er det allerede en helt annen lyd. Tenk så på en Men i hvert fall i ordet for sol ser vi en tilsvarende veksling mellom l og n: nominativ sóh₂wl, genitiv *sh₂wéns.

17. okt 2015 1) Præpoſition med Complement, naar der efter Præpoſitionen følger Genitiv, (uden at dette Genitiv kan forklares af et Substantivs Udeladelse), som: tilsinds; ſ. v. f. Ex: Med mange af vore Ønſker er det ſom med Regnbuen: ſaa ſnart kunne de ikke naaes; men, ſaaſnart vi ere ved vore Ønſkers Maal, er deres  er en sammenheng mellom s-passiven og aspekt respektive modalitet. Avsnitt 3 behandler kort s-passivens relasjon til medium, og i avsnitt 4 er spørsmålet om s-passiven har noen semantisk relasjon til genitiv. E. En grunnleggende svensk, Enger 2001 for norsk), og en del ikke-passive s-verb viser òg et samband til det Adjektiv sammen med uttrykk med genitiv -s. Etter substantiv i genitiv (med -s) bruker vi alltid substantiv i ubestemt form, men adjektiv må ha bestemt form (-e) i disse uttrykkene. Her finner du eksempler i superlativ:[8] Den norske bank, (institusjon/bedrift). Den gode nabo, (kafe i Trondheim). (Den) Gamle bybro, (bro i  8 Dec 2016 - 2 min - Uploaded by Lærer IngridGenitiv betyr at det er noen som eier noe. På norsk sier vi for eksempel: Ingrid sin S-formen uttrykker en uavsluttet handling: Dørene stenges. (S-form i passiv – for eksempel «stengtes» – er ikke mye brukt i det norske språket i dag, så den formen tar vi ikke opp her.) . mannens pene kone, jentas pene hund, barnets pene mor, ansiktenes pene trekk, Etter genitiv (-s) står adjektivet i bestemt form.

Det som er tema her, er imidlertid forskjellene mellom norrønt og moderne norsk og hvordan språket har utviklet seg til å bli det det er i dag. Det er fem trekk som det er spesielt viktig å Videre brukes kasusformen genitiv aktivt ved at det føyes til en "s" for å markere eiendom: Karis bok. Pers lue. Ellers henger kasusbruk  NORSK MORFOLOGI; PRONOMEN; SUBSTANTIV. Bestemtheit; Genitiv, possessor, osb. Illativ; Lokativ; Essiv. ADJEKTIV. cmp:sakte-TV /// LØYST ///; Cmp /// LØYST ///; Numerus. PRONOMEN; SUBSTANTIV. Bestemtheit:indef, men ikke artikkel; ruhta; Genitivs-s + ubestemt form. ADJEKTIVFRASER; KVANTORAR; ADVERB.4. mar 2010 Ein genitivs-s i norsk kjem berre på slutten av eit ord eller ein frase. Vi seier altså ikkje mannsens, sjølv om vi kan ha eldre former som ”på havsens bunn” (Ibsen). Pronomensystemet i moderne norsk viser fleire restar av det gamle kasussystemet. Som regel har vi eit relativt tydeleg skilje mellom subjekts- og  I dag er det bare på Sørlandet genitivs-s'en (eks.: guttens sykkel) er beholdt i dagligtale. 2. Bergensk har På samme måte fikk svake verb i fortid (preteritum) en annen skjebne på bergensk enn i andre norske dialekter: Kastet i stedet for kasta, hoppet i stedet for hoppa. - Her kan vi merke oss at disse to variantene også har Dette jobbar vi med: NORSK: Bokpratar og Leselyst. MATEMATIKK: Sentralmål og sannsyn. Prøve på fredag s.58/59. ENGELSK: Genitiv s. et 1., Ludvig 14. og opplysningstida. Elektromagnetar og elektromotorar. RLE: Meir om Luther. MUSIKK: Rundar av den klassiske perioden K&H: Arbeider 

The S genitive | Genitiv betyr at noen eier noe - YouTube

Fag. BLÅ. S. H. GUL. S. H. RØD. S. H. Norsk. -Les minst hver dag. Skriv leselogg hver dag, Anmeldelse etter hver bok. -Les minst hver dag. Pluss s. 30, oppg. . 126, 128, 129, 130, 134 – 136, 137-141. Husk bokbind! Engelsk. -Les That`s it s. 94. -Lag ti setninger i arbeidsboka der du bruker genitiv s og  Hovedregelen er at alle bøyningsformer i vanlig bruk i moderne norsk skal godkjennes, bortsett fra genitiv. Spillere som ikke har lyst til å sette seg inn i de detaljerte reglene, kan stort sett avgjøre om et ord er tillatt ved å spørre seg om det kan brukes i en setning. For en del grensetilfeller er det imidlertid nødvendig å lese 20. mai 2013 inkjekjønn, s. = side, eller sida, v. = verb, Ross 1895 = Hans Ross, Norsk Ordbog 1895, Aasen 1873 = Ivar Aasen, Norsk Ordbog 1873, og Jenshus = Gunnar Jenshus, Fronsmålet 1985. Ivar Kleiven . bygda, genitiv flt. i vendinga te-bygda (såner som di gongan 'n laut te-bygda og matrå', s. 318; til bygda  Hvor lønner det seg å handle? NA. Forsøk 4 s. 111. Rapportskriving. 4. SF Historie. Kap. 3 s. 56. 5. SF. MU. Ukulele – ta gjerne med instrument viss du har ☺. No Norsk. Vi begynner med ny skriftlig sjanger - ARTIKKEL, med tydelig fokus på form og innhold. Engelsk. Lære nye ord og uttrykk knyttet til tema og bruke disse Dersom ordet er eit eigenamn, kan du bruke s-genitiv. Eks: Pers bil. Dersom ordet er eit fellesnamn, må du skrive om. Eks: Bilen til mannen. Reaksjoner på forsøket. Vi driver strategisk språkpolitikk for å gjøre nynorsken usynlig; Vi får Nordlandsforskninga til å lyge om at elevene har blitt bedre i norsk av ikke å ha karakter i 

17. aug 2017 Bør du skrive osv. istf. etc. el. ikke? En forkortelse sparer deg for plass og tid, men det er vanskelig å skrive dem korrekt og samtidig bevare god flyt. Hvordan skrives forkortelsene egentlig, og hvilke er lov å bruke? Svarene vil kanskje overraske deg. I en svunnen tid kunne et brev til kjæresten være  S-genitiv er i bruk også på nynorsk, men sjeldnare enn i bokmål. På nynorsk brukar vi s-genitiv … • ved særnamn E-verb med stamme som endar på f, l, s, k, p, t eller r (konsonantane i FLASKEPOSTAR), .. Dei personlege pronomena er dei einaste orda på norsk som har kasusbøying: Dei har både ei subjektsform og ei 29. apr 2015 På nynorsk bruker vi ikke så ofte genitiv med -s som vi gjør på bokmål. Familiens hus, fars mobiltelefon, elevenes garderobe. På nynorsk ordlegger man seg på en annen måte. Huset til familien, mobiltelefonen til far, elevgarderoben. På nynorsk skriver vi det som vi sier det. På nynorsk bruker vi først  Tips til eksamen i norsk. Marita Aksnes og Åsmund Ådnøy, mai Substantiv (s.) elev (m), jente (f), hus (n). Verb (v.) gå, vere, skrive, lese. Adjektiv (a.) sint, glad, raud, gul. Pronomen (pron.) eg, du, han, ho. Determinativ (det.) min, vår, denne, ingen, alle . Genitiv-s kun ved særnamn og tid: Noregs land, Ibsens skodespel, Raud/Gul/Blå: Les det som står om genitiv og regelrette substantiv på side 47 i TB, Raud/Gul/Blå: Gjer oppgåve 2.1- 2.5 på s. bokmeldingsarket du har fått. Skriv gjerne i It`s learning om du synes det er greitt. Kompetansemål me arbeidar med denne veka: Norsk. Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike 

Vanligvis er genitiv i norsk markert med endelsen «-s», for eksempel Oles bok. S-en på slutten av Oles forteller at det er Ole som eier boka, altså et eiendomsforhold. Dersom ordet i genitiv allerede slutter på s, x eller z legges det til en apostrof: Lars' bok, Marx' teori. Man kan også  Du er her: Hovedside -> Norsk -> Mappekrav -> Tema 6: Spill - Skriveregler . -s, -x og -z. Petters bil, Evas fly, Vesaas' dikt, SAS' flyruter, Marx' skrifter, Dumas' romaner. · I alle andre tilfeller legges genitiv-s direkte til grunnformen, uten noen apostrof. tvs påvirkning, Aps politikk, APs politikk, Bachs musikk, BBCs sendinger (Illustrasjon: Annica Thomsson). Genitiv er en grammatisk kategori som ofte er markert med endelsen “s”. På norsk viser den som oftest eiendomsforhold, som for eksempel Kongens sverd. Hellebostad Toft har tatt for seg to typer setninger i norrønt, der genitivskasuset er bestemt enten av et substantiv som i 'skip konungs'  VARIANTgenitivmerke. ETYMOLOGI. sammensatt av genitiv og merke. BETYDNING OG BRUK. tegn ( apostrof) eller morfem som markerer genitiv. EKSEMPEL. -s er det vanligste genitivsmerket i norsk. Del denne artikkelen: Del på Facebook Del på Twitter Del på Reddit Del på e-post. Send oss en kommentar til 27. aug 2013 Hvis vi vil uttrykke at noen eier noe, kan vi gjøre det på flere måter på norsk. Vi kan bruke en preposisjon, ofte til, vi kan bruke eiendomspronomen, og vi kan bruke genitiv med -s. Valg av struktur er avgjørende for valget mellom bestemt og ubestemt form av substantivet. Det er bilen til Lillian. Det…

Unntak er egennavn og ord som Vater og Mutter: Peters Hut, Paulas Auto. Genitiv betegner vanligvis eierforhold eller tilhørighet: Das Fahrrad des Sohnes, Die Natur des Landes. Genitiv er mer utbredt i tysk enn i norsk, i norsk bruker vi ofte preposisjon der det i tysk brukes genitiv: Taket på huset: Das Dach des Hauses. "S"'en i "Pers bil" er da så vidt jeg vet fortsatt betegnet genitivs-"s" og ikke bare noe som "en gang" i fortiden var tilfellet. "Xs objekt" kan vi da på norsk nokså universelt omskrive med "objektet til X" hvor vi altså har byttet ut genitivs "s" med "til" for å markere eiendomsforholdet. "Eieren av" er jo nokså spesielt Substantiv, Oppgave 7 : Genitiv. Fyll ut de åpne feltene, trykk på "Sjekk svaret" for å sjekke svarene dine. Bruk "Hint"-knappen for å legge til en bokstav hvis du har problemer. Du vil miste poeng hver gang du spør etter hint. "Forklaring" - knappen vil gi deg en kort forklaring som kan hjelpe deg i oppgaveløsningen. Gjør om til  3. jan 2016 staden for s-genitiv: skriv om! Vi bruker ikkje så ofte genitiv når vi snakkar. I staden for å tenkja kva du ville ha skrive (på bokmål), kan det vera lurt å tenkja på kva du ville ha sagt. Då er det ofte vanleg å skriva om ved hjelp av. preposisjonar; samansette ord; sin, si, sitt, sine; leddsetningar. Les om det her på Mange mener at genitiv fremdeles eksisterer som kasus i moderne skandinavisk i form av den velkjente s-endelsen som i Gunnars hest, som på norrønt ville Svensk skriftspråk holdt imidlertid på tallbøying helt til midten av 1900-tallet (pojken kommer : pojkarna komma), mens den forsvant i skriftlig dansk og norsk på 

Norsk Norsk. Skjønnlitteratur - fantasi og virkelighet. Mål for uka er at du skal kunne: Vite hva skjønnlitteratur er; Lese skjønnlitteratur og legge merke til hvordan kunne bruke genitiv (eieform) riktig. para martes (til tirsdag):. lær deg glosene på s. 34-37; lytt til, forstå og les stykket s. 37; Les om genitiv s. 90 i leseboka. var det totallspronomenet som gikk av med seieren, bortsett fra i sørøstnorsk. I norsk finner vi alt i tidlig mellomnorsk (før 1400) en sammenblanding av totall og . form – “genitiv” – av pronomenet de – dykk istedenfor som et eget possessivt ord – Genitiv-formene er enten de samme, eller de samme med tilføyd /-s/, i.How to tell time and genitive case for today Fourteenth lesson of Norwegian language with audio, video, vocabulary, quizzes and many more material. You can choose your way to learn. Try it Free. I norsk brukes i utgangspunktet ikke apostrof ved genitiv: Kåres krøller Apostrof brukes ved genitiv i ord som ender på s, z og x (uttalen har ikke noe å si). Anders' apostrof og genitiv. Merk at Aftenposten bruker apostrof når ordet ender med en uttalt vislelyd (Bush'). Dette er ikke i tråd med Språkrådets anbefalinger.Genitiv på nynorsk Til vanleg tenkjer vi på genitiv slik: Jons sykkel. Vi kallar det s-genitiv, og det er den vanlegaste måten å skrive genitiv på i norsk, men s-genitiv er meir brukt i bokmål enn i nynorsk. Nynorsk har s-genitiv • ved særnamn: Strømsgodsets nye midtbanespelar, Nesbøs siste krim, Noregs første kamp • i uttrykk 

2 Ny grammatikk - NTNU

Relativsetningen er ment å være sideordnet med bestemmelsen "i bokmålsseksjonen av fagnemnda i Norsk språkråd"), men siden relativsetningen og de andre Vennlig hilsen. FEV. Genitiv Er det rett å skrive "Kari og Olas barn", men Hauges og Volds lyrikk"? Kan du forklare bruken av genitivs-S nærmere? Hilsen NN. 20. nov 2017 Norsk. Les sidene 52-56 i. Gaia S. Lag 5 spørsmål til teksten. Les sidene 57-61 i. Gaia S. Lag 5 spørsmål til teksten. Matematikk. Multi smart øving 30 min. Uke 47 er oppstart på multiplikasjon og divisjonskapitelet. Spør om oppgaver du har lagret på skolen. Har du behov for å øve på multiplikasjonstabellen  Les s.86-89. Lage en plakat om. Kristian 4. (). K-H. Nye grupper. s. 92-93. Krø. Diverse ballspill. s.96 + oppg. 6-15 s. 97. Norsk. Les s. 108-113 + oppg. 15, 16 og 17 s. 113 i Leseboka. K-H. ved multiplikasjon. Engelsk: Kunne lese og oversette ukas tekst. Kunne glosene og genitiv. 14 Apr 2011 Genitive case has many hard explanations and definitions, but to make it easy, it's the little -s on the end of words! Not every Etiketter: adjective, city, clothes, county, diphthongs, educational, family, fylke, haugesund, infelcting, language, learning, norge, norsk, norway, norwegian, out, pronoun, to be, å Du kan også legge til en definisjon av genitiv selv. Genitiv. Genitiv (fra latin casus genetivus, på norsk: bøyningen som angir opprinnelse) er en kasus som betegner et forhold, først og fremst et eiendomsforhold, mellom et substantiv i genitiv og et annet substantiv. Oförändrad form i namn som slutar på -s, -x, -z,

peika på at genitiv fall bort eller vart erstatta av andre kasus i norsk utover. 1300-talet. Færøysk og munnleg/dialektal tysk tyder på at genitiv er den mest utsette kasusen i germansk, sjølv om dei skandinaviske standard - språka har vidareført ein såkalla genitiv-s. avhengig av kva ein er oppteken av, ser altså genitiv ut til å  Родительный падеж в норвежском языке. Genitiv i norsk. Грамматика норвежского языка. Елена Шипилова. Способ первый и самый простой – мы просто прибавляем –s в конец слова. Anne s sønn – сын Анне Mora s venner – друзья мамы. Jan s jakke – куртка Яна. Обратите внимание, если выбираете этот språkfolk sjølve brukte enkel binding av substantiv i strid med norsk talemål. Den fyrste professoren i «Landsmaalet og dets Dialekter», Marius Hægstad, gjorde det .. Fore- dragsserie i Norsk rikskringkasting 1954/55. Oslo. 161 s. Hellevik skriv om «Ordvalet», «Samansetningar» og. «Knot», Torvik mellom anna om genitiv,  Anne Berge. Apostrof - den bitte lille "problematiske" streken over og mellom bokstavene - skal brukes i følgende tilfeller: a) Genitiv: Genitiv uttrykker et eierforhold. Det er viktig å huske at vi har en genitivs-s på norsk også, men den skilles ikke ut med apostrof slik som på engelsk. John's mother - (Johns mor / moren til John 1. mai 2017 På norsk brukar vi ikkje apostrof ved genitiv, med mindre ordet endar på -s, -z og x: Vesaas' forfattarskap. Sjå meir om genitiv i nynorsk tidlegare i dette kapittelet. Du finn meir om apostrof på nettsida til Språkrådet: of/. Semikolon.

Verb [Verbs]. 103 viktige verb · 238 norske verb · Verbets former · Preteritum og presens perfektum - regulære verb Revidert! Preteritum eller presens perfektum? Modalverb · Futurum · Passiv · S-verb · Partisipp · Kronologi i framtid · Kronologi i fortid  Genitiv p norsk. I moderne norsk har vi bare rester av kasusbyning av substantiv. Vi kaller det genitiv eller eieform. Vi skaper genitiv til gi s endelsen til et substantiv i ubestemt form entall. Genitivs s kan fyes til nevneformaer bde i ubestemt og bestemtform, entall og flertall. Det kan ogs fyes til adjektiv som brukes substantivisk 24. nov 2015 Garpegenitiven forekommer især i tilfeller der vanlig s-genitiv forårsaker visse uttalevansker, dvs. i tilfeller som SAS sine ruter («sasses» eller knapt so godt til alment bruk» i nynorsk; også Alf Hellevik rynker pannen og maner til varsomhet i omgangen med garpegenitiv i nynorsk («Norsk på ny» (1968)). Genitivsuttrykk · mars 4, 2017 mars 10, 2017 tennet101 Vokabular Genitiv, Uttrykk. Gammel norsk hadde genitivs -s etter preposisjonen til. Dette gjelder ikke lenger, men s-en har overlevd i en del faste uttrykk. Reklamer. Legg igjen en kommentar 1) Apostrof ved genitiv. Hovedregelen er at det ikke skal være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) eller ved hele tall. Astrids bil, Blaises jakke, Percys bok, b) Apostrof markerer genitiv ved ord som slutter på -s, -x eller -z. Vesaas' forfatterskap, SAS' ruteopplegg, Bordeaux' byvåpen 

sitat s. 22, fra Veiledning – Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Slektskap til andre språk: Morsmålets språktre og gren: Austronesisk ekspansjon Det er tre typer nominativ, genitiv og oblikativ ( for eksempel Akkusativ og dativ) . Norsk er et nominativ / akkusativspråk , men tagalog er et ergativ-avsolutlivspråk. 14. des 2015 Svensk og norsk er gjensidig forståelige, men hvor enkelt det er å forstå språkene er avhengig av dialekter og den enkeltes eksponering. I grenseområder mot Sverige har S-genitiv kom inn i den klassiske fornsvensken, og endingsvokal i dativ falt delvis bort. Man tok også inn en rekke lånord, blant annet Sætrom legg attom fjella, fer å kom dit må du gå gjænna skoja. Selv om veg, skole, fjell og skog er hannkjønnsord får de "hokjønnsending" i dativ. Når det gjelder 'n og 'a brukes det vel som ham og henne på bokmål. Til sjøs, skogs og fjells er den siste resten av genitivs-s som brukes i norske dialekter. med en genitivform på -s i seks gamle navne på -lev i Danmark, og det er derfor usandsynligt at det skulle være en slags kortform til sammensatte navne på Þór- eller en afledning til Þór-, som alternativt foreslået af Assar Janzén i Personnavne,. Nordisk Kultur VII. 1947.95. Senere har John Kousgård Sørensen i artiklen 'Om.Gjør ferdig: SB s. 91, oppg. 9, 10, 11, 12 og 13. Engelsk MJ/SE. Grammatikk: genitiv. Oppgaver – se baksiden. Pause. Pause. Pause. Pause. Pause. 3. Norsk. MJ. SB s. 90-91. Dobbel konsonant. Oppg. 6, 7 og 8. Forenkling av dobbel konsonant. Oppg 9-10 a og b. SVØMMING: Husk nødvendig utstyr. Musikk. GS K&H/KRLE.

Garpegenitivets fremgang - Dagbladet

Dersom du har laga ei ordliste med særeigne nynorske ord, kan du sjekke denne. Her bør du ha skrive opp dei vanlegaste anbehetelse-orda. Genitiv. Har du brukt genitiv-s i teksten (kongens tale, hestens hale, skolens vaktmester)?. Da må du skrive om på uttrykket: hestehalen, vaktmeisteren til skulen, talen til kongen. Lenken var lagt inn slik at også andre kan ha gleden av å se noe om bruk av genitiv. Den var ikke i første rekke myntet på deg. For det annet: "Thomæ Hammonds" er en sammenblanding av latinsk genitiv og norsk ditto. Thomæ er latin; Hammonds er norsk. Svaret på ditt spørsmål må da bli: Nei. Mvh Else B Når er barnas skoleferie? / Når er skoleferien til barna? W------ i- d-- k------ s- s------------? Wanneer is die kinders se skoolvakansie? ▻. Hva er legens kontortid? / Hva er kontortida til legen? W------ i- d-- d----- s- s--------? Wanneer is die dokter se spreekure? ▻. Hva er åpningstidene til museet? / Hva er museets åpningstider? Fordi 'solidaritet' er et flittig brukt ord på venstresiden i norsk og internasjonal politikk, vil dette være et klart plussord for sosialister og kommunister. Folk som .. Genitiv. I moderne norsk kan vi uttrykke genitiv enten ved tradisjonell s-genitiv eller såkalt omskrevet genitiv. Noen eksempler på de ulike genitivformene kan være: Poster skal direkte angå norske forhold; Norsk er det foretrukne språket; Ikke post personlig informasjon; Ikke gjenpost slettet eller fjernet innhold; Diskuter sak, ikke Selv om /r/norge primært er ment for posting på norsk, så er våre nordiske venner hjertelig velkommen hit. . Det er en fuge-s, ikke genitiv-s.

På bokmål er det vanleg med s-genitiv: Olves sykkel, kommunens ordfører, skolens bibliotek, Leifs hus, Monikas bil. Genitiv på nynorsk - På nynorsk brukar vi andre uttrykk i staden: preposisjon: sykkelen til Olve, ordføraren i kommunen. samansette ord: skulebiblioteket. sin/si/sitt/sine: Leif sitt hus. hans / hennar:  Er spesielt for norsk og svensk språk; Substantivet bestemmes både av den etterhengte artikkelen og av et utpekende ledd. Dobbelt GENITIV 1. Genitiv kan du lage ved å legge til -s til et substantiv. Både egennavn og fellesnavn kan få eieform. elevens bok; lærerens stemme; Sverres hoppetau; skipets kaptein. GENITIV 2.uttrykke tilhørighet. Men i skriftspråket har genitiv en større plass og det er viktig at vi kan oppfatte og forstå setninger med genitiv. Bilen til Pål. Huset til Monika. Husk! I norsk skal vi ikke bruke apostrof foran -s slik som vi ser i mange andre språk. Men dersom et substantiv slutter på -s bruker vi å legge til en apostrof istedenfor  Planteetarar fordøyer kostfiber. Engelsk: TB: Pages 48-54.. Grammar: Uregelrette verb og genitiv, s. 47 og 238 i TB. Samf: Kap: 3:Internasjonalt samarbeid, side 45-51. Norsk: Avslutte kap 1 i Zeppelin Lesebok: Lesekurs – Litterære verkemiddel. Oppg. side 35. Ein liten test. Starte opp kap 3 i Språkboka; Skriv betre, s 58-63.Er så lei av at fler og fler unnlater å bruke genitiv-"s", og i stedet lirer av seg strofer som "Morten sin bil", "bilene til utrykningspolitiet", "arbeiderne sine rettigheter" o.s.v.. Dette høres barnslig og klossete ut, som om de ikke behersker det norske språket godt nok. Det er bare å slenge på en "s", verre er det ikke !!! Upassende 

y S yv ersen. Dra til sjøs, så vrient! «NN var ikke til stedet da bildet ble tatt,» leser vi og savner NN da, naturligvis. Men dersom t-en i «stedet» hadde manglet, hadde vi slett ikke savnet den, for det heter «ikke til stede». Her er den siste e-en i «stede» gammel kasusform. Opphavelig genitiv ser vi oftest som s i dag: dra til fjells,  Fellesfag. Engelsk · Historie Vg2 og Vg3 · Kroppsøving · Matematikk Vg1P · Matematikk Vg1T · Matematikk Vg2P · Naturfag · Norsk Vg2 og Vg3 SF · Norsk YF og SF · Samfunnsfag · Sørsamisk som førstespråkBeta 8. feb 2010 Vedtak om rettskrivningsråd for yrkestittelen «barnevernspedagog» ble fattet av Norsk ble endret til «Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF)». at FO følger språkrådets anbefaling til skrivemåte, som er barnevernspedagog med s. Dette er en bindeledds-s (fuge-s), og ikke en genitiv-s. (eiendoms-s). At nokon eig noko, eller at fleire ting høyrer i hop, kan vi få fram på ulike måtar i norsk. Vi kan leggje til ein -s på slutten av eit ord, vi kan bruke hjelpeordet sin eller ymse preposisjonar. Kva vi vel avheng av smak, stilleie og målform. Innhold. [skjul]. 1 Pronomen; 2 Substantiv. 2.1 Bokmål; 2.2 Nynorsk. 2.2.1 Genitiv; 2.2.2 S- Kasusbøyinga i Lom i mellomnorsk tid. 3. 3.3.3 Dativ eintal. 82. 3.3.4 Akkusativ eintal. 85. 3.3.5 Nominativ fleirtal. 87. 3.3.6 Genitiv fleirtal. 87. 3.3.7 Dativ fleirtal. 89. 3.3.8 Akkusativ fleirtal. 91 i-klassa. Dei fleste substantiva i i-klassa òg får genitivendinga <s> på normalisert norrønt, men det finst òg døme på <ar>. Døme.

Hundens ball eller ballen til hunden? I bokmål er det vanleg å bruke s-genitiv for å uttrykkje eigedomsforhold, til dømes hundens ball, skolens størrelse, kommunens vedtak. S-genitiv vert mindre nytta i nynorsk enn i bokmål, og ofte skriv vi om setningane ved hjelp av preposisjonar eller samansette ord. Døme: hundens ball  3) Hvis eiendomspronomenet er plassert foran substantivet. Det er min bil. 3) Hvis eiendomspronomenet står bak substantivet. Det er bilen min. 4) Etter genitivs ”s”. Pers bil er blå. Guttens bil er blå. 4) Substantivet som har en genitivs “s” vil være bestemt. Guttens bil er blå. 5) Hver gang substantivet kommer etter et av disse 12. mai 2016 Som hovedregel skal det ikke være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) som ender på stor bokstav, eller ved hele tall. I ord som slutter på -s, -x eller -z, markeres genitiv bare med apostrof. Astrids bil, president Bushs reise, Tor-Aksel Buschs initiativ, EUs direktiv,  Norrønt – og framleis islandsk – har fire kasus, nominativ, akkusativ, dativ og genitiv, medan færøysk jamt over har mist genitiven, og nyttar som norsk ulike uttrykk med preposisjon. Til islandsk Hér eru ríks manns hús 'Her er rik manns hus' svarar færøysk Her eru húsini hjá einum ríkum manni 'Her er husa s. ʃ. h. m. n. ʋ.Genetiv, laes: Genitiv. Сaritativ, laes: Caritiv. S. 1. 2. 4. 14. 15. 19. 21. 30, 31. $. 2. L. 5. — 2. — 4. — 11. — 40. 8. oappa, laes: оарро. 6. tilfói: Adverbium saettes ogsaa foran et andet Аdverbium. 5. Nummerus, laes: numerus. 7. otte, laes: ni. 8. efter 8. Сaritiv tilfói: 9. Vocativ. 21. mellem 8s og cc tilfoi: * 33-3: ba33e, Stötte, 

16. okt 2003 Endelsen -s var jo langt fra den eneste genitivendelsen i norrønt og middelaldernorsk (og -svensk og -dansk), det ser vi av stivnede uttrykk som «til fjells», «av gårde» (-e tilsvarer norrønt -ar), «barnebarn» (-e tilsvarer norrønt -a). Det vi bør innse, er at det moderne systemet med genitiv-s er resultatet av en  16. apr 2014 «Pål sine høner», «Kari sin bil», «Henrik sitt skap» Sin-genitiv, også kjent som garpegenitiv, har de siste 20 årene for alvor slått rot i det norske språket, . Han mener grunnen til at sin-genitiv er blitt så populær, er at det blir en slags mellomting mellom s-genitiv, som «Påls butikk», og en proposisjon, altså På norsk brukes ikke verbet ”maile”, isteden skriver vi ”sende e-post”. Etatsnavn. Hele navnet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon skrives med stor D og liten s. Forkortelser: Forkortelsen for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er DSS. Genitiv: Genitiv (eieform) av DSS-forkortelsen er DSS'  Sammensatte ord – merk deg! Mange substantiv er sammensatt av flere ord, for eksempel ordfører, sangstjerne og kubeite. Disse blir skrevet i ett ord på norsk. Genitiv – merk deg! Genitiv, som betyr eieform, uttrykkes ofte med –s: familiens bil, turistenes ønsker. På norsk skal det ikke være apostrof foran genitiv-s, med NORSK. S issel J ensen N efzaoui. Dette er kanskje hovedproblemet i grammatikk for tsjekkiske stu- denter, siden det ikke skilies mellom besternt og ubestemt form av tsjekkiske Besternt (deßnitt) og ubestemt (indefinitt) bruk av substantiv i norsk. 117 norsk . form etter foranstilt eiendomsgenitiv: *Norges regjeringen. Det.

Disse grammatikerne peker blant annet på at «genitivs s» i norsk ikke ser ut til å fungere på samme måte som genitiven i språk hvis genitiv det er mer enighet om, slik som norrønt. I tradisjonell grammatikk sies det at norsk har genitivsformer på -s. Genitiv av for eksempel mannen kan sies å være mannens. Noen av dem  7. mai 2005 På norsk er det KUN ord som slutter på -s, -x eller -z, som får genitivsapostrof. Det fungerer da egentlig som et utelatelsestegn, fordi disse konsonantene ikke kan følges av genitivs-s. Det blir da riktig å skrive Lars` treningsdabok, men fullstendig feil å skrive Andreas`s logg. Ofte kan det være lurt i Som hovedregel skal det ikke være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord som ender på stor bokstav, eller ved hele tall. I ord som slutter på -s, -x eller -z, markerer vi genitiv bare med apostrof. Präsentation zum Thema: "Om mannens og kvinnens underbukser Eieforhold på norsk og tysk."— Präsentation (n) Genitiv står foran hovedordet Genitiv står etter hovedordet. Genitiv dannes ved å henge en s på slutten Genitiv dannes ved bøyning av bestemt/ubestemt artikkel pluss -(e)s ved hankjønn og intetkjønn.7. mai 2005 På norsk er det KUN ord som slutter på -s, -x eller -z, som får genitivsapostrof. Det fungerer da egentlig som et utelatelsestegn, fordi disse konsonantene ikke kan følges av genitivs-s. Det blir da riktig å skrive Lars` treningsdabok, men fullstendig feil å skrive Andreas`s logg. Ofte kan det være lurt i 

Genitiv - norsk / spansk - 50 Languages

Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål. På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp å være litt ekstra høytidelig på bokmål benytter man seg ofte av substantiver på enkel bunden form, for eksempel kan man snakke om «Det norske flagg». S'en i dauars- kan vera ein analogisk genitiv s- ei seinare ovring. Skilnaden mellom Dauar- i stadnamnet og daur- i daurmål kan tydast slik at i stadnamnet har Dauar- vorte oppfatta som ein serskild lekk medan daur- og -mål i daurmål har vore nærare knytte til einannan. Grunnen er vel at daurmål var eit appellativ som var UKAS FAGLIGE MÅL: Engelsk: Jeg kan bruke genitiv på engelsk. Eks: The boy`s football. The girls`handball. The wive`sbook. The children`s toys. Norsk: Jeg kan minst tre virkemidler som brukes i reklame. Matematikk: Jeg kan finne typetall og median i mattestykker. Økt Mandag. Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. 1. Norsk:. Matematikk. Jeg kan forklare og finne begrepene: Median, typetall og gjennomsnitt. |. Jeg kan forklare hva et søylediagram er. Engelsk. Jeg kan lese teksten med innlevelse (lese som skuespill). Jeg kan bøye de uregelrette verbene. Jeg kan hovedregelen for bruk av apostrof i genitiv. N & M. Jeg kan forklare mørke og lyse Fredag er. Adventsamling: Lystenning. Julesongar til. Juleforteljing. Arbeidshefte. Norsk. Matte. Engelsk. Engelsk: Repetisjon av. ➢ apostrof genitiv Norsk. Matte. Engelsk. Naturfag: Vêrvarsling. Globus s. 70 - 73. Rydda etter faddergrauten. Matte: Nye oppgåver frå kalendaren. Samarbeidsoppgåver. Naturfag.

4. mar 2010 Ein genitivs-s i norsk kjem berre på slutten av eit ord eller ein frase. Vi seier altså ikkje mannsens, sjølv om vi kan ha eldre former som ”på havsens bunn” (Ibsen). Pronomensystemet i moderne norsk viser fleire restar av det gamle kasussystemet. Som regel har vi eit relativt tydeleg skilje mellom subjekts- og  ¿C--- s- l----- l-- h---- d- l-- v------? ¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos? Når er barnas skoleferie? / Når er skoleferien til barna? ¿C----- s-- l-- v--------- e-------- d- l-- n----? ¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños? Hva er legens kontortid? / Hva er kontortida til legen? ¿C----- s-- l-- h---- d- c------- d-- d-----?11. nov 2014 6. Apostrof. På norsk bruker man ikke apostrof ved genitiv. Det lærte vi på skolen. Men skremmende mange firmanavn har apostrof før «s»-en, av typen «Mamma's restaurant». 13 Genitiv Ver nøye med å variera språkbruken der bokmål har genitiv: s-genitiv sin-genitiv preposisjonsuttrykk eigedomsform av personleg pronomen (huset hennar mor) samansetningar heile setningar Sjå Hellevik: Norsk på ny. Nynorsk (1981), side 202 ff. Ver særleg merksam på avgrensingane i bruken av s-genitiv og 21. nov 2008 Thomas Skogestad wrote: > * Peter J. Acklam > > | Er det ikke dette som kalles fuge-s? > > Godt mulig. Men jeg så på diskusjonssiden til Drammenbanen på norsk > Wikipedia, og det var det noen der som mente det var genitiv. (Bt aåe qrg > fgåe v Jvxvcrqvn re qrg iry Fnag?) >

Gymtøy og sko til innebruk. Engelsk. Genitiv. Kl.9: FN-samling i gymsalen. Norsk. Ordklassen. adverb. Bibliotek. Rle. Bibelhistorie. Kong David. Norsk. Ordklassen Norsk: -Lesing: Leseb. s.176. -Skriving: språkboka. s.107. Skriv adverbplakaten i regelboka. Matte: Rød s.24 nr.12. + s.25 nr.17. Gul s.32 nr.51-52. 17. mai 2010 Ved ord som slutter med en s-lyd (s, x og z), bruker vi apostrof for å markere at vi ikke gjentar s-en. Slik skriver vi s-genitiv på norsk. NAVs brukere folketrygdens stønadsordninger. SAS' flyruter. Sandnes' innbyggere. Vi bruker ikke ”sin-genitiv”, som i NAV sine retningslinjer. Skriv heller retningslinjene i.Родительный падеж в норвежском языке. Genitiv i norsk. Грамматика норвежского языка. Елена Шипилова. Способ первый и самый простой – мы просто прибавляем –s в конец слова. Anne s sønn – сын Анне Mora s venner – друзья мамы. Jan s jakke – куртка Яна. Обратите внимание, если выбираете этот  Norsk. Engelsk. Musikk. Kunst og handverk. Kunst og handverk. Mate- matikk. Fysisk. Adventstid. Sosialt mål: Eg kan arbeide stille og konsentrert. Step 1: Textbook: s. 46-47. Les og lær deg reglane for uregelrette substantiv og bruk av genitiv -s. Step 2-3: Textbook: Det same som Step 1. Øv i tillegg på bøying av bruk av musikk i romantikken. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». Engelsk: Prøve uregelrette verb. Grammer genitiv s. 47. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». S 74-77 + oppg. : Ulike uteaktiviteter. Norsk: Zeppelin språkbok: Tema:»Skrive bedre». Matte: Oppstilt divisjon/ multiplikasjon med.

Kan du forklare det litt om på norsk og litt hvordan det er generelt i andre språk? 3.2.11 Possessive uttrykk av typen X (def.) POSS Y (jf. Per si jakke) i norsk . 57. 3.2.12 Possessive uttrykk av 3.3.2 Det historiske opphavet til s-genitiv 67. 3.3.3 Possessiv s-genitiv av 4.2 Genitivliknende uttrykk som er perifere i forhold til det attributive possessive uttrykket – to lingvistiske tester . 81. 4.2.1 Innledning 81 På norsk nyttar vi ikkje apostrof ved genitiv, med mindre ordet endar på - s, -z og x: Vesaas' forfattarskap. Sjå meir om genitiv i nynorsk tidlegare i dette kapittelet. Du finn meir om apostrof på nettsida til Språkrådet: of/. Semikolon. Semikolon er ein  Genitivsuttrykk · mars 4, 2017 mars 10, 2017 tennet101 Vokabular Genitiv, Uttrykk. Gammel norsk hadde genitivs -s etter preposisjonen til. Dette gjelder ikke lenger, men s-en har overlevd i en del faste uttrykk. Reklamer. Legg igjen en kommentar 

Die unterschiedliche Aussprache von "ch". - i forbindelse med mørke vokaler uttales "ach"-lyd: Dach, doch, Buch. - i forbindelse med lyse vokaler uttales "ich"-lyd: China, ich, echt,. Lerche. - i forbindelse med r eller s som k: Christ, Achse, Fuchs;. men pass på: det gjelder ikke for ord som slutter på ch i stamme og står. i genitiv  Her er det rett og slett en genitivs-s (5). Forskjellen er kanskje enklest å se i ordparet sjefsekretær versus sjefssekretær. En sjefsekretær er sjef for sekretærene, mens en sjefssekretær er sjefens sekretær. Men regelen om at sjef- brukes uten binde-s når ordet kan erstattes av «over-; den høyeste» er ikke egnet når det er 23. jun 2008 Det følgende er i hovedsak hentet fra siste utgave av Finn-Erik Vinjes Moderne norsk. Først: fenomenet gruppegenitiv. Kongen av Danmarks brystkarameller er et eksempel på slik genitiv. Til den faste betegnelsen kongen av Danmark er det knyttet en genitivs-s som altså forbindes ikke med det ledd den  22. apr 2017 [hide]. 1 Ordstelling av eigande varaord; 2 Bundi form etter peikande varaord; 3 Fylgjande; 4 Noverande; 5 Kan ein bruka genitiv-s i ubundi form hannkyn eintal? I Norsk Grammatik skriv Aasen at utanum når ein ynskjer å leggja vekt på eigetilhøvet1, so skal varaordet standa til sist. I bokmålet vert denne norske språket. Jeg kan noen språklige kjennetegn på nynorsk, svensk og dansk. Å være, hver, vær. Og - å. Hele skoleåret: Vi bruker ulike lesestrategier til ulik type tekster ( søkelesing, scanning, ekstensiv lesing, intensiv lesing, overvåke, egen lesing) og kan forklare valg av strategi. Agora Øveboken s. 8- 21.