kontakter clas ohlson date din viata lui ion creanga

Page 1 Oppdrag: Nybygg forretning - Karlshus sentrum Emne

31. okt 2017 4. Resultat. Tilsynet ble gjennomført som planlagt. Det ble avdekket svak styring og oppfølging innenfor undersøkte områder, jf. mål for aktiviteten. Ptil registrerer at Eni innenfor undersøkte temaer har utfordringer med å møte kravene i regelverket. Det ble blant annet funnet at flere forhold som tidligere har