dating norge quiz 6. apr 2014 Særskilt tillegg til grupper av arbeidstakere som har et lønnsnivå under en bestemt andel av gjennomsnittslønnen i et normområde ( indu¬strien). I Norge har vi stort sammenfall mellom kvinnerike overenskomstområder og lavlønn. Ca. 80% prosent av alle lavlønte er kvinner, og lavlønnstillegg er 8. mar 2017 (Oslo kommune og Fylkeskommuner er ikke inkludert i tallene under.) Gjennomsnittsalderen har økt. Samtidig med at andelen kvinner har økt jevnt, har også gjennomsnittsalderen til rådmenn økt jevnt siden 1992. Dette gjelder både kvinner og menn. I 1992 var gjennomsnittsalderen for kvinnelige rådmenn  dating for kristne dikt 8. jan 2015 posted in Politikk og samfunn: Kom gjerne med eksempler, utover at det er flere menn i lederstillinger og at gjennomsnittsmannen har høyere lønn enn gjennomsnittskvinnen. Er ikke lederstilling og lønn viktig i saken om et likestilt samfunn? Gjennomsnittlig i Norge tjener menn 470500 kr, mens kvinner 

Laagendalsposten - Hva med skatte- lettelsen, kvinner?

Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. Kvinners yrkesmønster har konsekvenser for pensjons- opptjeningen. Kvinner. • jobber mer deltid. • har lavere lønn. • går av tidligere. • har flere permisjoner og ulønnede  for menn. Gjennomsnittslønn for kvinner i denne gruppen er 506 069 kr. Det er. Virksomhet. Ansatte. Årsverk. %-del kvinner. %-del deltid. alder. %-del over 60 utenom Oslo. Aust-. Agder. Vest-. Agder. Vestfold. Buskerud. Telemark. Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter. 18. des 2015 Rogalandsavis. Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er lønnsmessig er riktig så godt å være solabu. Brutto gjennomsnittsinntekt for en mann bosatt i Sola kommune er 690.200 kroner i året. Det er høyest i hele landet, blant 428 kommuner i Norge. Snittinntekten for kvinner i Sola er 

23. aug 2007 I alt 304 av 487 yrkesaktive medlemmer (62 %) returnerte spørreskjemaet. Svarprosenten var lik for menn og kvinner og uavhengig av alder og bosted i Norge. Tabell 1 viser kjønn, alder, arbeidsgiver, antall publikasjoner siste fem år, lønn i hovedstilling, differanse mellom «rimelig lønn» og aktuell lønn i  21. des 2015 Grafill og IxDA Oslo samarbeider om en årlig lønnsundersøkelse som spør utøvere og ledere innen grafisk design, interaksjonsdesign og UX, Kvinne Mann Det er ulik lønn for mann og kvinne i alle roller i bransjen Hypotese 4: Finnes noen indikasjon på at kjønnsbalansen i bransjen er i ferd med å bli  13. okt 2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) har ansvar for likestilling i Norge. Men i hennes eget departement tjener menn i gjennomsnitt 22.000 kroner mer i året enn kvinner.

Om gjennomsnittslønnen er høyere i privat sektor, og menn er overrepresentert i privat sektor, kommer menn til å ha høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Om det er flere lederstillinger i privat sektor enn offentlig, og menn er overrepresentert i privat sektor, kommer flere menn enn kvinner til å være ledere. 18. okt 2013 Ledere og direktører innen hotell og restaurant hever også moderat med lønn, rundt 500.000 i snitt. Ansatte innen butikkyrkene utgjør en av de aller største yrkesgruppene i Norge, med ca 208.000 arbeidstakere. Også disse lønnes svært Bare i én bransje tjener kvinner bedre enn menn. Tør du gjette?

I NO3 (Midt-Norge), der NTE selger det meste av produksjonen, ble områdeprisen 26,3 kWh i 2014 (30,3 øre per kWh). Justert for finansiell sikring Gjennomsnittslønn for alle ansatte i 2014 var 519 301 kroner, gjennomsnittslønn for kvinner og menn var henholdsvis 503 110 kroner og 521 475 kroner. I sammenlignbare  27. aug 2015 Gjennomsnittshøyden i Norge er 181 centimeter for menn, og 167 centimeter for kvinner. Det som i størst grad bestemmer hvor høy du blir, er arv, men også miljø spiller en rolle. Charlotte (41) har hjulpet hundrevis ned i vekt: - De jeg er aller mest glad i, er de som var like glade i meg da jeg var stor. 31. jan 2017 26 Sluttlønn versus gjennomsnittslønn. Kvinner og menn. Kommunesektoren for øvrig (fellesordningen) 26. 27 Overordnet metodevalg Aktuarfirmaet ansatte kan ha pensjonsopptjening i: Fellesordningen for kommuner i KLP Kommunale pensjonskasser Oslo Pensjonsforsikring Sykepleierordningen, 

Tall og fakta om sykepleiere - Norsk Sykepleierforbund

I tillegg mangler en del oversikt over hvor store bonusutbetalinger de kommer til å få. Gjennomsnittslønn for diplomkullet 2004 er: Felles. Menn. Kvinner. 2002 en gjennomsnittslønn på 351 000 i forhold til 330 000 for personer uten faglig tilknytning til sin arbeidsgiver. Arbeidssted. Lønn. Bergen. 336 000. Oslo. 339 000. 10. feb 2017 Gjennomføres årlig av Norges Handelshøyskole (NHH) og kan fortelle hvor raskt studentene kommer ut i jobb, hvor de får seg arbeid og utvikling av gjennomsnittslønn. Uteksaminerte masterstudenter inviteres til å delta ett halvt år etter fullførte studier. Ble gjennomført i tidsrommet 15. desember 2016 og 15. Jaget etter billig lønn. 2. Tittel: Jaget etter billig lønn – Kan tekstilarbeidere jobbe seg ut av fattigdom? Forfattere: Heidi Lundeberg. Utgivelse 4/2016. Utgiver Framtiden i våre hender, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo. Ansvarlig redaktør Arild Hermstad. Prosjektstyrer: Sigurd Jorde. Forsidefoto: Tuul & Bruno Morandi 

18. okt 2016 90 persentil: 90 prosent av individene i utvalget har lik eller lavere lønn (persentiler deler datamengden i hundre). Andel kvinner etter eksamensår Tabell 1: Grunnlønn 2016 etter stillingstitler. Minimum 5 respondenter. Lønn i 1000 kroner. Stillingstittel. Snitt. Median. P25. P75. N. Stillingstittel. Snitt. 1. apr 2016 årsperioden fra 2006 til 2015 er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn redusert med 1,5 prosentpoeng. Gjennomsnittslønn for administrerende direktører og for ledere i små foretak i industrien endret seg De fleste anslagene for veksten i BNP Fastlands-Norge i 2016 ligger i området 0,8-. 1,4 prosent.

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. I 2016 hadde fylkeskommunen 4 865 ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og veiledningssentra. En så omfattende virksomhet forutsetter helhetlig styring og ledelse, fungerende internkontroll, effektiv drift, god personalpolitikk samt  8. mar 2012 8. mars-toget i Oslo består som vanlig av en lang rekke sosialistiske paroler, noen selvsagtheter som absolutt alle er enige i, og et par små De som krever lik lønn for kvinner og menn hevder ofte at det er urettferdig at sykepleiere og ingeniører med like lang utdannelse ikke får like god lønn. De ser ut til å  30. okt 2017 kategorisering av yrker som benyttes av offentlige myndigheter i Norge. Hvilken defineres som 2015-lønn og februar 2017 defineres som 2016-lønn. . av menns lønn. 92,0 90,6 |. Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå - Tabellene 17 og 19 i vedlegg. Identiske etter fødselsnummer. |. Kvinner har i 

Poenget om Norge på om verdens beste land ble gjentatt av både statsminister og stortingsfolk i offentlige debatter. .. Indeksen for likestilling omfatter også andre forhold, så som kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet, kvinners lønn i forhold til menn, andel kvinner som har ledende stillinger, andel kvinner i det politiske  Det er en kjent sak at kvinnene i Norge har en god situasjon. Det er noe __ at kvinnene i Norge har en god situasjon. 2. De fleste kvinner føler nok at de har full likestilling. De fleste kvinner har __ at de har full likestilling. 3. Gjennomsnittslønna til mannen er høyere enn kvinnens. Kvinnens __ enn mannens. 1. alle vet.

De har en gjennomsnittslønn på om lag 145 US dollar i måneden, noe som ligger langt under den definerte minstelønnen på 270 US dollar i måneden. Offisielt har Néstor Kirchner hatt Videre lider kvinner under sterk diskriminering i fengslene ifølge menneskerettighetsorganisasjonen CEJIL. Menneskesmugling fra  26. nov 2017 Gjennomsnittslnn for kvinner i norge | Article | >> ♥♥♥ ?dt&keyword=gjennomsnittslnn+for+kvinner+i+norge&source=dayviews Gjennomsnittslønn for kvinner i norgeParadoksalt nok er begge dele sant. Egentlig er det bare to land i EU: Frankrike og 

Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og - Universitetet i Agder

1. feb 2017 Onsdag presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønna i 2016 for de fleste yrker, skriver Fri Fagbevegelse. hva som er snittlønna i privat eller offentlig eid foretak, hvis du jobber i staten eller kommunen, hvis du jobber heltid eller deltid og hva som er lønnsforskjellene for menn og kvinner i ditt yrke. 7. mar 2012 Gjennomsnittslønnen i Israel gikk opp med 3,8 prosent i 2011 til 8735 shekel, nesten 13000 kroner. Forskjellen i lønnsnivå mellom menn og kvinner er redusert betydelig de siste årene. Av. Rebekka Herberger Rodner. -. 8. mars 2012 kl. 13.58. Kvinner tjener mindre enn menn i Israel, men forskjellene 

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region. Vi har 'litt likestilling' her til lands. Hvorfor er det slik? Fordi likestilling i litt for mange sammenhenger er en rettighet med vikeplikt, skriver maktutrederne Hege Skjeie og Mari Teigen i boka 'Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk'. Av Beret Bråten Boka bygger dels på en eliteundersøkelse, dels på intervjuer 

Før 2001 var det norske engasjementet i Afghanistan begrenset til sivil bistand via FN og frivillige norske organisasjoner. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, bidro Norge både militært og med sivil og militær støtte for å hindre at Afghanistan igjen skulle bli et arnested for internasjonal terrorisme. Afghanistan  23. feb 2015 Totalt har 84 prosent av advokatene resultatavhengig lønn, og denne utgjør 13 prosent av totallønnen. Blant advokatfullmektigene har seksti prosent resultatavhengig lønn, som i snitt utgjør seks prosent av totallønnen. I denne gruppen tjener Oslo-advokatene mest, med et snitt på 821.618 kroner. Her er de 10 best betalte jobbene i Norge. Livsstil. Ute etter en jobb som byr på den feteste månedslønna? Det blir ikke så lett. MatsKrokstrand. Publisert: 04 mars 2016 11:18 Sist oppdatert: 04 mars 2016 11:23. Statistisk Sentralbyrå la i dag ut tall fra 2015 som viser gjennomsnittslønna i de fleste yrker.  

4. mar 2015 I 2004 var kvinners gjennomsnittslønn for heltidsansatte 86,6 pst. av menns lønn, og i 2013 var den 87,9 pst. Solveig Horne [12:09:09]: Lønnsgapet eller lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har sammenheng med både yrkesvalg, utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge. 19. sep 2017 Også thailendere kan plukke bær selvsagt, og når en thailandsk kvinne har opphold i Norge, ser hun mulighetene. Historien blir betydningsfull sett opp mot Politiet opplyser til NRK at bærplukkerne bodde under kummerlige forhold uten arbeidskontrakt eller lønn. De jobbet for en thailandsk kvinne som  3.4 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i staten 1991-2002 38 offentlig sektor» også finansiert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Takk til Hege Torp for kommentarer til et tidligere utkast. Oslo, januar 2004. Pål Schøne relativ lønn, mellom kvinner og menn og mellom ulike utdanningsgrupper.6.

og 99 prosent av lønnsnivået i Oslo. Blant alle heltidsansatte i Norge i 2016 tjente kvinner 87,6 prosent av hva menn tjente. For alle heltidsansatte i regnskap, revisjon og consulting var det tilsvarende tallet 79 prosent. Kvinneandelen blant heltidsansatte i de tre bransjene var 37 prosent. I lederyrkene tjente kvinnelige ledere  8. Sykefravær og fødselspermisjon. 16. 9. Lønn – minsteavlønning. 19. 10. Lønn – gjennomsnittslønn. 24. 11. Lønn – likelønn. 32. 12. Pensjon. 34. Innhold 2011 Medlemmer i Unio-organisasjonene. Tall pr. 1. januar 2011. Kilde: Unio. Medlemsorganisasjon. TOTALT. Endring siste år. Andel av. Unios medl. Kvinne andel. 25. jun 2010 litt bedre enn gjennomsnittet når det gjelder likelønn. Kvinner tjener i snitt 92% av menns lønn. Gjennomsnittet i Norge er at kvinner tjener 85% av menns gjennomsnittslønn. Det er 3 hovedgrunner til at det er slik. Kvinners og menns lønn er tilnærmet lik fram til vi blir foreldre. Da eskalerer lønnsforskjellene.

11. jul 2011 Fem minutter tidligere ble vi ønsket velkommen av en solstråle av en ung, polsk kvinne, som i turbofart viser oss rundt i en liten studentleilighet, snakker om tre forskjellige ting og Han håper å finne seg en god jobb i Polen, men har latt seg overtale til å bli med til Norge for å tjene jordbærkroner i år. psykologifaget, medlemskapskriterier i NPF, lavterskeltilbud i kommunene samt kvalitet på utdanningen og framtidige arbeidsoppgaver for psykologer i Norge. .. Oversikten viser at forskjellen i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner for psykologer har gått fra å være en forskjell i kvinners favør til å bli en forskjell i  11. jan 2018 Innbyggertall, 45 millioner kvinner, 6 millioner menn. Offisielle Navnet kommer fra den berømte reder Filip som reiste fra Norge til Filippinene. Filippinere Lønn ble den i den lokale valutaen PHP (Philippine Peanut), eller Peanøtter, senere omdøpt til Peso på grunn av at valutaen ikke ble tatt seriøst.