3. jan 2018 Men som Aristoteles i sin tid påpekte «Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte, og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap.» Og det er nettopp dette steget fra nytte til oppriktighet vi har tatt det siste året. Nytten er der fremdeles, men oppriktigheten bringer med Beskjedenhet kan vanskelig betegnes som en dyd. Den er mer en følelse enn en tilbøyelighet. Den er en slags frykt for å få dårlig rykte. Beskjedenhet. Demokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet, og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art. Demokrati. Det er stor forskjell på vennskap basert på  chat online on facebook 23. okt 2014 Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. Det Aristoteles mener, er at pensjonsprognoser er og forblir prognoser, og at det er like greit å overlate regnestykkene til dem som jobber med slikt. Venner kan du heller bruke til mer oppriktige saker som utdrikningslag og eksistensielle samtaler. Observante Abstrakt: Vennskap er både et fenomen og en begrepsmessig konstruksjon, som man kan hevde er problematisk for en utenforstående å handling (Greve, 2007) der jeg har studert vennskap mellom toåringer. Sentrale stikkord her er: Et felles vi, møtet .. fra Aristoteles tid, at vennskap er betydnings- fullt i menneskers liv. utroskap mot eget selskap 17. jun 2013 Kan hende er det heller slik at me menneske er rutelause kometar og at vennskap med andre er det som oppstår når me ved eit tilfelle kryssar over i kvarandre sine Sosiale dyr kalla Aristoteles menneska. Støyen som oppstår øydelegg merksemda og den gode togna som skal prege eit slikt vennskap. 25. aug 2010 Aristoteles (384-322 f. k) hevdet bl.a. i The Nicomachean Ethics at lykke var å oppfylle sitt høyeste potensiale, og han hadde således en eudaimonisk Innenfor positiv psykologi forskes det på humor, vennskap, flyt, mestring og positive karaktertrekk for å nevne noen faktorer blant mange, men det 15. jul 2014 Aristoteles … Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. Aristoteles … Hm. Det var mye fint på Det finnes mye, mye mer der. Det er bare å lete, så finner sikkert du også noen ord om vennskap som du synes 

9. AK28s UTDANNINGS MILJØ. DET VESENTLIGE VED LYKKEN ER IKKE RIKDOM OG. NYTELSE,. MEN AKTIVITET, DEN FRIE UTFOLDELSE AV EVNER,. SAMT VENNSKAP MED GODE MENNESKER. ARISTOTELES. Man finner ikke all kunnskap i bøker, men også i samspill og aktivitet med andre mennesker. AK28.vennskap og eigenskaper ved gode venner. Tenkje over og samtale om døme på rett og gale. Forklare omgrepa etikk og moral. Bruke etiske modellar som dygdsetikk, pliktetikk og konsekvensetikk. Fortelje kort om filosofane Aristoteles,. Kant og Mill. Høg måloppnåing: Gjere greie for og drøfte kva filosofi er. samlivsbrudd økonomi 11. feb 2014 Aristoteles (384-322 ). -venner til nytte,. -venner for glede. -ekte venner. Definisjon vennskap. ” Vennskapsforhold kan defineres som stabile, dyadisk relasjoner kjennetegnet av gjensidighet og felles positive følelser. Vennene oppsøker hverandre målrettet og viser uttalt glede ved å være sammen.Lykke. Lykke - Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker. Aristoteles. Skriv ut Del på Facebook  f voksen dater 24. jul 2016 Artikkelen bygger på en ny analyse av videoobservasjoner fra et -prosjekt om vennskap mellom ettåringer i barnehagen1. Vennskap og lek henger nøye sammen, men jeg har likevel oppdaget nye ting når jeg har sett gjennom videoobservasjonene 2 mine med fokus på lek i stedet for vennskap. Er det ikke helt fascinerende å tenke på at mennesker som Aristoteles, Cicero, Ibsen og mange mange fler har tenkt tanker som er like aktuelle opp til flere tusen år senere Bra sak, men det er faktisk ikke ny kunnskap – niks, dette er Aristoteles i new wrapping. Det er lykke – å oppleve vennskap du vet er for livet, uansett.Etikk. et hovedverk i Aristoteles' filosofi, også kalt Den nikomakiske etikk. Aristoteles. Aristoteles' (384.322 ) tanker om moral har hatt avgjørende innflytelse på filosofiens historie, og må regnes som like . Her får man gjennomgått rettferdiget, dyder, vennskap, nytelser og deres fundament i mennesket, visdom osv.

26. okt 2007 Det er seks "våpen" som kan brukes for å overtale, mener Cialdini: gjengjeldelse, forpliktelse, autoritet, sosial anerkjennelse, knapphet og vennskap. Her følger noen overtalelsesteknikker som viser bruken av Cialdinis våpen, tilsatt noen hint fra Aristoteles. - Skap et behov. Å forsøke å overtale noen til å tro 24. mar 2016 Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker. Aristoteles. Vittersø er enig med Rabbås i at forutsetningen for at vi skal ha det godt handler om måten vi bygger opp institusjoner og arbeidsliv på. – Har vi et samfunn som  handicap day date Anbefalinger. Ett innblikk i hva LinkedIn-medlemmer har å si om Stig A.: Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. Aristoteles. Se flere Se færre. Registrer deg for å se hvem som anbefalte Stig A.21. nov 2009 I år har jeg lyst til å legge ved et lite koselig dikt eller et godt visdomsord om vennskap i pakkene. Og da trenger jeg hjelp :snill: Er Dee Chou - Vennskap er én sjel i to legemer. - Aristoteles - Vennskap er en gudegave og menneskets største gode. - Benjamin Disraeli - Den beste antikk er en gammel venn. s dame søker damer Mennesket To vesensdefinisjoner: (1) Mennesket = logisk dyr (2) Mennesket = politisk dyr. 30. nov 2016 Kr.)levde i en tid hvor filosofien allerede hadde nådd et høydepunkt, med Platon og Aristoteles. Fokuset i filosofien ble flyttet fra metafysikken liv uten å leve i visdom, ære og rettferdig. For Epikur kan man oppnå de største nytelsene gjennom kunnskap og vennskap og et liv i måtehold; uten frykt og smerte.antydet hos Aristoteles når han sammenligner historikeren med poeten. Forskjellen mellom dem kan forstå Aristoteles dithen at poeten trekker alt det som er tilfeldig og forstyrrende fra sin erfaring og lar saken, . virkelighet og viser hvordan idealene Á rettferdighet, vennskap og kjærlighet Á lar seg realisere under slike 

Klassekampen.no | Fanger av romantikk

Oppfølgingsspørsmålet er naturligvis hva en sann venn egentlig er. Aristoteles (384-322 ) skilte mellom tre former for vennskap, basert på nytte, nytelse eller dyd. For Aristoteles var dydsvennskapet det sanne vennskapet. I vennskapet basert på dyd blir vennen verdsatt for hans eller hennes egen skyld, ikke på grunn av  for eksempel dyden gavmildhet: Et gavmildt menneske får venner, vennskap bidrar til lykke, osv. Nært beslektet med gavmildhet er lastene gjerrighet og ødselhet, og dersom en går i en av disse grøftene, oppnår en ikke lykke. Dette er et eksempel fra. Aristoteles' moralfilosofi, men de gamle grekerne filosoferte omkring alle 5. jan 2010 Jeg har alltid likt sitater som er positive og motiverende. Her er et lite knippe som jeg synes er inspirerende: Lykke. "Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker." ~ Aristoteles. "Et lykkelig menneske er en som skaper  4. jan 2015 Den ideen finner vi både hos Platon og Aristoteles, sier filosofen. Sjelevennskap kan spores tilbake til romantikken på 1800-tallet. Å smelte sammen og dele alle tanker og følelser i et vennskap var idealet. Svare viser til brev som ble utvekslet mellom venner på denne tiden. – Folk hadde veldig tette, 

Aristoteles' tanker om at det finnes ulike typer ting, organismer, artefakter og materialer. Også dydene er sentrale i Aristoteles` etikk. Mest sentral er rettferdigheten. Denne er helt sentral både i etikken mellom individer og i byen og statsformene. Dydsetikk er noe begge filosofene skriver om. Vennskap er en annen ting  10. apr 2005 Vi skal lykkes med utdannelse og jobb, og vi skal mestre familie, pleie vennskap og gjerne også vårt eget legeme, og ikke minst sjelen. Reklamemakernes fokus på Aristoteles visste neppe hvor moderne og tidsriktig han ville vært i 2005 da han uttrykte at det ultimate mål for folk er lykke. - Noe av det mest Årsplan Stasjonshaven barnehage 2017-2018. 1. Vennskap er en sjel i to legemer. Aristoteles . barn uttrykker seg gjennom. Stasjonshaven tilrettelegger slik at leken får en fremtredende plass i barnehagehverdagen. Vennskap og gode relasjoner mellom barn/barn og barn voksen er viktig, og gir følelse av glede, trivsel  7. aug 2017 Slik er det med vennskap også. Det fungerer fordi jeg er meg og han er han, og vi er oss. Den følelsen av fellesskap er noe annet enn familie, og det er noe annet enn profesjonelle eller terapeutiske forhold. Vennskap kan ikke erstattes med annet enn andre vennskap. Aristoteles sier det ganske så fint.

I José Saramagos roman, Dødens Uteblivelse, opphører døden plutselig. Over hele Portugal slutter folk å dø, uansett hvor alvorlig syke eller skadde de er. Ingen innenfor landets grenser er i stand til å forlate det dennesidige og gå over til den store uforståelige intetheten som utgjør døden og vårt ytterpunkt. Dette vedvarer. 9. jan 2018 Fra samfunnskritikk til selvkritikk: Sosiale medier er totalitære og utsetter dagens unge for et identitetshavari. Det mener pedagogen Mattias Øhra. Er han bare en mørkemann eller er det på tide å ta advarslene på alvor? Er du og dine venner enige om hvilke type vennskap dere har? Aristoteles sa: "Det er 18. okt 2010 Aristoteles. Det vesentlige med lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker. Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det. Står man ved målet, angrer man ikke reisens møye og besvær. Ingen ville vel ønske å leve  27. apr 2017 I Aristoteles 'verdensbilde, vennskap var en av de høyeste dyder. Han erkjente at vennskap ofte finnes for rent praktiske grunner, som vennlighet du uttrykker til en kollega. Men det ekte vennskap handler om en forbindelse mellom to mennesker som beundrer hverandre og oppmuntre hverandre til å nå sitt 

Aristoteles besatt noe omfattende bibliotek, og Plato registreres å ha betalt store sum av hundre minae for tre små treatises av Philolaus den Pythagorean. Når Alexandrian biblioteket ble grunnlagt rundt 300 , ulike expedients ble brukt til det formål å procuring bøker, og dette synes å ha stimulert energien av Athenian  Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. Her er det også noe jeg mener er svært viktig. Det at et vennskap bare baserer seg på nytte er ikke et sant vennskap, siden når det nyttige forsvinner, så vil det bli borte når nytten er borte.Mange små mennesker, som gjør mange små ting, på mange små steder, kan forandre jordens ansikt. Afrikansk ordspråk. Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelse av evner, samt vennskap med gode mennesker. ARISTOTELES. Gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan  16. apr 2008 I oppgaven vår stod det av jeg kunne skrive om det som var viktig for meg, så jeg tenkte; hva med sitater om det som betyr noe for meg? Her er altså noen sitater du kan se litt mer på:) Vennskap er én sjel i to legemer. Aristoteles Ekte vennskap finnes der hvor taushet mellom to mennesker er behagelig.

Det nye ”felles” yrkesfaget prosjekt til fordypning gjør det mulig for arbeidslivet å bidra i større grad i videregående opplæring. Læring i arbeid og et arbeids- og samfunnsliv i store endringer er tema for den teoretiske tilnærmingen. Aristoteles´ tanker om lykke og vennskap for det gode i individets livsprosjekt, relateres til de  18. aug 2011 Så lenge man er venner, trenger man ingen rettferdighet, mens de som er rettferdige trenger vennskap i tillegg, sa Aristoteles, han var en klok mann. En gang i fortiden laget jeg følgende dikt om vennskap til min beste venn;. En venn er der når du trenger det mest, uansett tid og avstand. Hos en venn kan du Amicum esse animum in duobus = En venn er én sjel i to legemer (Aristoteles). Amicus certus in re incerta cernitur = Vennene .. ville og ikke ville det samme, det er tegnet på sant vennskap (Sallust) In medio consistit virtus = Dyden finnes i midten (middelveien) (Aristoteles). In millia passuum = tusen skritt. In nuce = I en  Også de yngste barna å barnehagen har sterke vennskapsrelasjoner og har glede av å være sammen med hverandre. Dette er starten på utviklingen av den sosiale kompetansen som varer livet ut. Ingen vil vel ønske å leve uten venner , selv om han hadde alle andre goder (Aristoteles) 

️Forhold vennskap - Google

For Aristoteles var dydsvennskapet det sanne vennskapet. Anonymous poster hash: a6964. Hei Fint at du skriver til ung. Sjalusi er en kjent erfaring i menneskelige relasjoner. Og er like lykkelige. Eller at de fikk fortalt og forklart hverandre noe som viser at de fremdeles er glad i hverandre og vil hverandre vel. Vi kranglet i 2  22. jan 2011 *Menneskeverd - Festskrift til Inge Lønning; *Brev til Ben - Hallvard Rieber-Mohn; *Neven i nøtten - Hallvard Rieber-Mohn; *Tanker om vennskap - Aristoteles; *Epistler - Nils Kjær; *Con Amore - Odd Eidem; *Essays - Annen bok - Michel de Montaigne; *Von Aschenbachs fristelse - Jan Jakob Tønseth 20. mar 2017 Den greske filosofen Aristoteles sa dette mer enn 300 år før Kristus: ”Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker.” Når vi skriver 2017 er brutto nasjonalprodukt (BNP) noe alle har et forhold til. Et tørrere ord skal du  7. des 2017 Han oppfordret alltid sine lekmenn å bruke mer tid på å bygge vennskap og en samfunnsfølelse, og han levde selv etter disse dygdene og verdiene til punkt og I motsetning til sin læremester Platon mente Aristoteles at det er kun med måling og kvantisering av fysiske egenskaper vi kan komme med gode 

31. okt 2013 Plethons betydning viser seg ikke minst ved at han står i sentrum for sin tids begivenheter, såvel gjennom sitt nære vennskap med og direkte Skriftets tittel var: «Om hvorledes Aristoteles adskiller seg i forhold til Platon» (vanligvis henvist til under den latinske tittel: De differentiis platonicae atque  Mighty Converse Sko Salg Oak og lite Willow er en vakker historie om vennskap og natur at barn vil ønske å høre igjen og igjen før sengetid. De vil sette pris på de Aristotle vurdering økonomi som en praktisk vitenskap, i motsetning til spekulative fag, som matematikk og Aristoteles økonomien består av  og Dante oppdage universets hemmeligheter | Forfatter: Benjamin Alire Saenz | Redaksjonell Planeta | Vurdering: SYNOPSIS Aristoteles er innadvendt og sjenert. Dante er gjennomsiktig og uttrykksfulle. Av grunner som synes å unnslippe en eller annen grunn, disse to karene er sytten og bygge et nært vennskap som vil  12. des 2016 I filosofien har det vært vanlig å tenke på vennskap ut fra modell basert på likhet, gjensidighet og identifikasjon – som en sjel i to kropper for å låne Aristoteles' kjente formulering. I dette essayet vil jeg skildre vennskap fra et litt annet perspektiv med vekt på det vi kan kalle eksistensielle erfaringer og 

Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på det siste fortjener navnet sant vennskap. ~ Aristoteles. Copyright © 2012 Jane Mysen. Du kan ikke kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Powered by Drupal og Drupal Theme created with Artisteer. 27. des 2016 Et eksempel på det nære forholdet mellom islamsk og antikk tenkning er Ibn-al-Muqaffa som på 800-tallet skrev verket «Den store dannelsesboken» (Kitab al adab al-kabir) basert på den greske filosofen Aristoteles' tenkning. Al-Muqaffa fremhevet viktigheten av verdier som samarbeid og vennskap på tvers Kameratene tror de har funnet nøkkelen til fred på jorden og tester saften på hunden, Aristoteles. Ved å skjenke saft til både mor og far, klarer Per å få slutt på en krangel dem imellom. FN er neste stopp. Men først må nabofiendskap, som har utviklet seg til åpen krig, omgjøres til vennskap. Kameratene klarer å få både Knold  Er du og dine venner enige om hvilke type vennskap dere har? Aristoteles sa: "Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap." Men hvordan passer de gamle grekerens definisjoner av vennskap til relasjonene vi har i dag? Programleder 

Moral hos dyr - eller - NIK - Norsk Institutt for Kreativitet

Aristoteles og kritikken av Platons anti-mimesis. Begjærets natur Mitt forsøk på å drøfte mimesis hos Platon og Aristoteles er først og fremst begrunnet ut fra at de er de første tenkerne som virkelig drøfter dette begrepet. Begge Også det at rivaler tvinges til å samarbeide om et prosjekt, kan snu fiendskap til vennskap. Kjærligheten krever - som dansen - et harmonisk samspill mellom to parter. - Alfred Adler. Det er med kjærligheten som med skilpadden. De fleste kjenner den bare forloren. - H. C. Andersen. Kjærlighet later til å være en sinnsbevegelse, vennskap en holdning. - Aristoteles. Vinn kjærlighet ved å vise kjærlighet. - Alexander Aristoteles. Men han skisserer også en vennskapsform som blir kalt nyttevennskap. Denne formen for vennskap er basert på at individet skal få noe tilbake fra vennskapsrelasjonen (Grunebaum. 2003:10). Dette kan betegnes som en form for byttehandel, hvor avkastning er viktig, i form av psykiske og sosiale fordeler. 29. sep 2017 Jobs bok: finne «skyldneren». — Aristoteles: ulike vennskap, kan man si at noe er bedre enn noe annet? — Augustin: Følelsen av vennskap, savn. — Barndomssosiologi:Bygge opp om jevnaldringskulturer. — Barnehagepedagogikk: Respektere barnas valg av. «venner». — Være åpen for at vennskap kan 

Aristoteles, 384-347 f Kr. (Maleri av Rafael). «Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse men aktivitet, den frie utfoldelse av evner, samt vennskap med gode mennesker». Er det egentlig noe nytt? mener at vennskap skal baseres på gjensidighet eller ikke, så er kvaliteten selvsagt best og varigheten lengst i vennskap hvor begge deler oppfatning av å være venner. (Bukowski et al., 1994). De overfladiske og dype vennskap. Filosofen Aristoteles skilte mellom tre former for vennskap: Ett av dem baseres på nytte.Kap.1. -Vite kva etikk, konsekvens-etikk, pliktetikk og ansvarsetikk er. -Vite kva moralske haldningar er. -Vite noko om dei tre moralfilosofane Aristoteles, Kant og Mill -Kunne forklare kva det vil seie å ha eit likeverdig vennskap. -Kunne namnet på organisasjonar som driv hjelpearbeid. Kap.1: ”Val, ansvar og utfordringar”. Vår pris 33,-. Tanker om vennskap av Aristoteles (1980). Isbn 9788251805421.

«Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han har alle goder.» (Aristoteles) Å få en god venn og å være en god venn er noe av det viktigeste i et barns liv. Foreldre og personalet fremmer vennskap mellom små barn. (FUB-2012) 6. mars skal hele personalet på kurs om vennskap, dette gleder vi oss til. Det å være i  14. nov 2017 Aristoteles la grunnlaget for moderne vitenskap og filosofi, og er fortsatt aktuell innen blant annet etikk, politisk filosofi og metafysikk.. Han vektlegger også etisk utvikling som noe som finner sted ved aktiv sosialisering og bestemmer hva slags menneske man kan bli, og vennskapet som et sentralt gode i VENNSKAP. "Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker" - Aristoteles hevdet dette. Har denne tanken fortsatt gyldighet, eller er det en naiv forestilling fra fjern fortid som ikke lenger passer for vår verden? Det er mulig at aktivt liv og  13. mar 2014 Norway: Hei!:) Jeg heter Pia og har en stor interesse for hund! Jeg har to mynder av rasen Galgo Espanol, også kalt Spansk Galgo eller spansk greyhound. Jeg er mamma og kone, og jobber som hjelpepleier! Bloggen min har ligget i dvale lenge nå, men skal prøve å komme litt tilbake. Vil jo så gjerne vise 

selv om han hadde alle andre goder. Aristoteles. 76-20! Å få en venn og å være en venn er noe av det viktigste i et barns. Iiv. Foreldre og personalet fremmer vennskap mellom små barn. Vennskap: Hils på og prat med barn og foreldre du møter i barnehagen. Støtt opp under barns vennskap. Vis at du liker barnets venner,  4. nov 2007 Raushet og sjenerøsitet – edel, modig, tapper og trofast. </li></ul><ul><li>Vennskap – Platon ville vugge barnet, Aristoteles ville være venn med barnet. </li></ul><ul><li>For å bygge et tempel: </li></ul><ul><li>Stoff – marmor </li></ul><ul><li>Form – tegning </li></ul><ul><li>Virkende årsak – arbeidskraft 19. feb 1997 gjennom vennskap og gjensidig utveksling av gaver, ble symposiene - drikkegildene gjort til viktige politiske fora, der vedtak ble fattet. Folk måtte også delta i symposiene for å få politisk og sosial tyngde i samfunnet. Qviller påviser hvordan gamle greske filosofer som Platon og Aristoteles utviklet stats- og  23. jan 2013 Jeg fant Hesteskoen med stor h, og deler gjerne med deg. Naturrettstenkere Monark Havørn Hund Katt Eventyr Rus Fengsel Skitur Storforsen Blåvinge Sommerfugltekke Urett MVJC.

11. mai 2016 Det er imidlertid ikke overraskende at analysene til Aristoteles av vennskap og Platon av ydmykhet, fortsatt er av vesentlig interesse for oss. De reflekterte om de samme relasjoner og utfordringer som oss. SU: Selv om historisk-komparativ metode er en stor del av den klassiske sosiologien, komparative  11. mar 2017 Vennskap: Aristoteles sa allerede for 2500 år siden at vennskap er nødvendig for å leve, og det er en sannhet som fremdeles er en sannhet i 2017. Vi skal huske på at flyktningene som kommer til landet vårt, ikke først og fremst er studenter, klienter eller arbeidssøkere, men mennesker. Mennesker er 7. jun 2004 Der har man interessert seg for tidligere tiders oppfatninger av forholdet mellom venner av samme kjønn, som i det «romantiske vennskap» mellom menn på 1800-tallet. Svare trekker på noe av dette, men hans beste venner i filosofiens verden er Aristoteles, Francesco Alberoni og Harald Lemke. Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet. den frie utfoldelse av evner, samt vennskap med gode mennesker. Aristoteles. I flere år på rad har Norge blitt kåret som verdens beste land å bo i. Jeg undres på hvilke kriterier som er lagt til grunn. Vi har rikdom, olje, gode velferdsordninger, et demokratisk 

Kropp, vennskap og maskulinitet er blant temaene i Anila Naunis doktorgradsprosjekt om unge kosovoalbanere i Norge. Bare i relasjonen til andre albanere føles tilliten fullkommen, sier Nauni, som forteller at idealene for vennskap ligner mye på Aristoteles' vennskap «med hjerte og hjerne», forklarer Nauni. - Guttene  136. NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2-3/2007. De fremste kjennetegn for gode vennskap er ifølge Aristoteles begrepsparet gjensidighet og likhet. Vennskapet må grunnlegges på gjensidig velvilje og tillit. Gode venner ligner på hverandre i godhet og dyder, de fremmer hverandres beste og anklager ikke.Sosial kompetanse: Vennskap, empati og inkludering. Hovedtema: «De fire Aristoteles – antikkens lære om at alle ting var oppbygd av de fire elementene, vann, luft, jord og ild. Barn er nysgjerrige og Gerd. Abrahamsen). • Å gi barna varierte samspillserfaringer, med fokus på vennskap, empati og inkludering, og. Aristoteles om vennskap og samliv. Hallvard J. Fossheim, Oslo im@ Aristoteles har et begrep om vennskapet som inkluderer delt overveielse og handling som helt sentrale komponenter. De samme forutsetningene ser vi enda tydeligere i hans politiske filosofi. Til sammen gjør disse sidene ved