2. Spørsmål om Koranen (8). 2.1 Fins ti bud i Koranen, som i Bibelen? (8) 6.3 Riktig oppførsel mellom menn og kvinner. (15). 6.4 Kvinner og .. Han foreslo ekteskap for henne. Og hun takket ja med glede. Klanen som var hatefull mot Profeten, ble velvillig til ham. Slik ble vennskap og forståelse bygget. - Safia var datter til Saken er at det er ingenting i Bibelen som tilsier at en mann og kvinne må gifte seg foran en prest eller en annen forordningsmann for at ekteskapet skal være bibelsk gyldig. Adam bare tok Eva og Bibelen sier at de deretter var "ett". Ekteskapet er en pakt mellom mann og kvinne både overfor hverandre og  v kontakt annonsen 23. sep 2012 Vi har i forrige undervisning om å bygge sterke familier – sett på grunnlaget for en familie var ekteskapet – som Bibelen definerte som en pakt mellom en mann og en kvinne. Derfor var den dype kjærligheten mellom ektefeller og mellom voksne og barn så avgjørende viktig for å bygge sterke familier! 2. norsk folkemuseum 15. okt 2011 Sex før ekteskapet er inkludert i den bibelske definisjonen av seksuell umoral. Det er mange Sex mellom en mann og hans kone er den eneste form for seksuelle relasjoner som Gud godkjenner (Heb 13:4). Altfor ofte Gud ønsker menn og kvinner å nyte seksuell aktivitet innenfor rammen av ekteskap. Det var en ondskap i hvert eneste menske, i hver eneste mann, kvinne og barn. Ennå kunne han kjenne kom gående over bølgene. Han bar en fakkel. Evv undret seg om det var Jesus som kom der, for han husket historien i Bibelen. Og bare du har kjærlighet nok til å slippe den løs. «Har aldri skjønt det der preiket ditt, 

En sunn forsamling består av eldre menn, eldre kvinner, yngre menn og yngre kvinner som hver for seg leser og anvender Titus 2 på sine egne liv. Begge kjønn, og alle generasjoner har en viktig rolle i et Bibelsk menighetsbilde – En Bibelsk menighet deles IKKE inn i forskjellige aldersgrupper. Instrukser for eldre menn (2:2).Ut fra den bibelske definisjonen av ekteskapet er samboerskap en samlivsform som ikke kommer inn under de krav. Guds ord stiller til samliv mellom mann og kvinne. Det gjelder selv om det er et langt og forpliktende samliv, så mangler de rammer Bibelen krever (blant annet den offentlige vigsel). Mennesker som velger å  best dating tips 8. mar 2009 I Bibelen er kvinnen laget av mannens ribbein, men i Koranen er kvinner og menn skapt på samme måte. De er like «Og blant Hans tegn er, at Han har skapt dere ektefeller av deres egen art, for dere må finne sjelefred hos dem, og Han har skapt kjærlighet og barmhjertighet mellom dere. I dette er det  forelskelse og kjærlighet dikt 29. okt 2010 De lydige og gudfryktige kan lignes med Guds brud, de ulydige og falne med Guds utro tjenerinne, og Salomos Høysang er en eneste lang hyllest til erotisk (og tragisk?) kjærlighet mellom kvinne og mann, sier Vålerengas egen mann. Hvis sex er en god ting i Bibelen, hvordan kan det da ha gått så galt med  Noen mener at ordningsspørsmålet er et adiaforon, slik at det bibelske mønsteret ikke er forpliktende for dagens menighet. Bibelens siste bok viser oss at det også skal være eldste i den himmelske menighet. .. Eros og erao som i verdslig gresk er mest brukt om kjærlighet mellom mann og kvinne, finnes ikke i NT.

Bibelen kjenner ganske enkelt ikke til noe "prøve-ekteskap". Ekteskapet er ikke en menneskelig oppfinnelse, men Guds skaperordning. Gud ville ekteskapet (1 Mos 2,24). Han ville det for mannens og kvinnens skyld, og han ville det ikke minst for barnas skyld. Han ville gi samlivet mellom mann og kvinne en sikker og trygg 16. apr 2016 Noen kristne, unge folk på vestlandet sa de til og med skulle ønske det sto i Bibelen at det var greit å være homofil, for da hadde de liksom kunnet stille seg Og enda mer for enda flere nå som dere faktisk viser at dere tror på kjærlighet, uavhengig om den er mellom mann og kvinne, mann og mann eller  en forelskelse (awakening) 27. jan 2017 I Bibelen er ekteskapet definert som et fellesskap mellom mann og kvinne. Når den nye liturgien definerer og flere tekster fra Bibelen å velge imellom. Bibelversene som brukes i den nye liturgien legger vekt på ekteskapet som en relasjon mellom to mennesker og understreker kjærlighetens betydning. gratis hjemmesider FILEO er et kjærlighetsforhold, dvs at det må være minst to som er innblandet, derfor det er et vennskap, et kameratskap som bygges opp. Det er en kjærlighet der man gir og tar til hverandre. Det har ingenting med den seksuelle kjærlighet å gjøre, så den kan være mellom kvinne - kvinne, mann – mann eller kvinne - mann. 6. jul 2012 Det er kjærlighet mellom to mennesker det er snakk om, det skal ikke ha noe å si om den du forplikter deg til er en mann eller kvinne, fortsetter hun. LIBERAL: Prest Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen synes at bibelen må tolkes ut fra dagens perspektiv og la homofile få gifte seg i kirken. Foto: Ingjerd 

Hvilken kjærlighet? Homofilisaken Dagen 5. april, 2011. Hvordan

3. nov 1995 Fortellingen snakker selvfølgelig om at seksualiteten mellom mann og kvinne har sitt mål i forplantningen. Men dette dekker ikke hele vårt syn på seksualiteten. Også Kirken understreker at seksualiteten har verdi som uttrykk for fellesskap og kjærlighet mellom to mennesker, den er del av deres gjensidighet  26. feb 2016 Det er ingen kristne som har konfrontert oss med at vi er samboere, men et par ganger har jeg lest at kun ekteskap anses å være «bibelsk». Jesus forklarer rammen om ekteskap i Matteus 19, 4–9: «Han svarte: 'Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa:  Forholdet mellom kjærligheten og Guds bud blir beskrevet på denne måten av apostelen Johannes: «Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud», 1 Joh 5,2. •SeKSueLt SaMLIV. Guds vilje er god, og ekteskapet mellom én mann og én kvinne er Guds gode ordning for seksuelt samliv.

når ekteskapet mellom mann og kvinne sammenlignes med den kjærlighet Kristus har for kirken. I Åpenbaringen, Bibelens siste bok, beskrives også sann og falsk tilbedelse i bilder som har tilknytning til ekteskap og seksuelle handlinger. Guds sanne folk blir beskrevet som en ren kvinne som ikke lever i åndelig utroskap,  Vårt fundament er Guds Ord slik vi møter det i Bibelen. Bibelen er den øverste Vi vil stå for en raushet i vårt arbeide; ”I de små ting frihet, i de store ting enighet og i alle ting kjærlighet”. Kvinner i Kvinner i Nettverk står for det tradisjonelle og bibelske synet på samliv, der rammen for ekteskapet er mellom mann og kvinne. 29. jun 2012 Bibelen snakker om samliv mellom to mennesker. Og i bibelens kontekst er dette forbeholdt samlivet mellom mann og kvinne. Det er forståelig, sett fra en kontekstuell synsvinkel. Paulus var også en mann av sin tid – nyfrelst, tidligere hard forfølger av kristne, kan man påstå at han hoppet fra en grøft til en 

24. apr 2005 Det er samlivet mellom mann og kvinne som fører slekten videre, og ekteskapet trenger et særskilt vern. Det er grunnlaget for familien som den naturlige rammen for barnas oppvekst. Derfor kan ikke homofilt samliv og homofilt partnerskap sidestilles med det heterofile ekteskap, og homofile som lever slik  Også Paulus forutsetter at et ekteskap bare er mellom én mann og én kvinne (Sml. 1. .. Hvorfor er Kirken imot blandede ekteskap, dvs. ekteskap mellom en katolikk og en ikke-katolikk? a. 38, 9 berettes at Onan begikk denne synd, og Bibelen tilføyer: "Og det var ondt i Herrens øyne hva han gjorde, og Han lot ham dø". 15. jan 2011 I følge bibelen er sex før ekteskap galt. Dette betyr ikke at noen har rett til å fordømme eller se ned på andre fordi dem lever i et samboerskap. 10 Disiplene sa da til ham: «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.

Et leserbrev om homofili, basert på hva Bibelen sier om det. Når ting er såre vel for Gud, da betyr det at det er etter hans Standard hans målestokk hans Torah, etter hans fullkomne lover og kjærlighet, det han definerer som Dette bibelske budskapet har Gud lagt ned i ekteskapsordningen mellom mannen og kvinnen. 15. jul 2008 Når mann og kvinne i et ekteskap velger å skille seg, så begår de en like stor synd som den som velger å leve i et homofilt samliv. Om en mann Er det det samme som å dømme seg selv «nedenom og hjem» fordi man gjør det «med vilje», og fordi du leser mellom linjene i bibelen at det er synd? Håper du  Vi elsker dem som står oss nær, enten det er familie eller venner. Kjærligheten er vakker mellom mann og kvinne. Den er en rikdom mellom venner. Men det fins en opphøyd form for kjærlighet, den som Gud skaper og har lagt inn i denne verden. Da snakker vi om Guds kjærlighet til oss og vår kjærlighet til ham. Den finner 

Norges Håndballforbund

11. jun 2017 For eksempel der denne kvinnen, Maria, vasker føttene til Jesus med sitt eget hår, og salver dem. Det er et bilde av maksimal kjærlighet mellom mann og kvinne. Det er slike bilder i Bibelen som gjør meg fascinert av Jesus. Men i Koranen er det ingenting ved Mohammed som fascinerer meg! Han er  17. sep 2017 Gud selv har gitt en fast og ubrytelig ordning eller ramme for seksuelt samliv, og for familieliv mellom mann og kvinne. Forutsetningen for ekteskap er at det skjer et oppbrudd fra foreldrene (1 Mos 2,24) og de to gir hverandre et løfte om troskap. . Bibelen sier at mennesket ble skapt til mann og kvinne. Det var viktigere å vite hvordan det var med kjærligheten mellom Kleopatra og Cæsar, de mektige herskerne i Egypt og Roma, enn å vite hvordan vanlige folk hadde det i Alexandria og Roma. Så svingte pendelen De la vekt på tekster i Bibelen som viste at Jesus hadde hatt de samme holdninger overfor kvinner og menn.

Høysangen er en hyllest til kjærligheten mellom mann og kvinne. En fantastisk hyllest! Les og nyt. Hvis du absolutt skal lære noe av dagens lesning, kan dette være en ting: Bestem deg allerede nå for å bli en sånn en som er stolt av kjæresten/ektefellen sin! Høysangen: En hyllest til kjærligheten 5 minuttern::2  Bibelen lærer fullt likeverd mellom menn og kvinner, både i skapelsen og forløsningen (1. Mos. Bibelen lærer at både mann og kvinne ble skapt i Guds bilde, at begge hadde et direkte forhold til Gud og (kefale) må forstås som selvhengivende kjærlighet og tjeneste innefor dette gjensidige underordningsforholdet. 6. feb 2017 Nå tar man nytt historisk syvmilssteg med å bli det første stedet hvor muslimske kvinner kan gifte seg på islamsk ritus med kristne eller jødiske menn, såkalte interreligiøse ekteskap. Muligheten til dette har ikke vært til stede fordi kun menn kan, ifølge de fleste Koran-tolkninger gifte seg uten at den andre 

2. nov 2012 Ekteskapet mellom mann og kvinne sammenlignes med det åndelige ekteskapet – Forholdet mellom Kristus og menigheten! kjød, for i åndelig betydning er det ikke tale om ett kjødelige, legemlig ekteskap, men ett åndelig forhold som omtales som ett ekteskap, mellom Kristus og menigheten i Bibelen. 22. sep 2015 Kim Davis har mange konservative kristne med seg, som i likhet med henne mener at ekteskapet kun skal være forbeholdt menn og kvinner. Mer liberale kristne, samt bibelskribenter, mener derimot at Bibelen faktisk gir tommel opp til blant annet homofile ekteskap, og mener at Gud har gitt uttrykk for å  spesielt har seksualitet mellom kvinner i tankene. blant menn. Lesbisk seksualitet har stort sett blitt oversett.3. Bibelen og antikken. Homoseksualitet ser ut til å ha vært praktisert blant ”hedningefolkene” som . 16 I 1910 har Romaine Brooks, som en av de første kvinnelige malere som åpent behandlet kjærlighet mellom.

Valentinsdagen og kjærlighet | Solus Christus

Kristne menigheter / menigheter bygd på bibelsk grunnlag. Pinsebevegelsen . .. Denne loven fast- setter minimumsalder for inngåelse av ekteskap til 18 for kvinner, og 21 for menn. (seksjon 5, § 3). Den stadfester . Retningslinjer for relasjonen mellom mann og kvinne, for ekteskapet, for forholdet mellom foreldre og barn,  Tre typer av kjærlighet. Mennesket opplever i utgangspunktet tre former for kjærlighet, dette er er agape, philos og eros. (gr. kjærlighet) Brukes i Bibelen om Guds kjærlighet og den kristne nestekjærlighet. Agape er den 3) Eros som betyr romantisk kjærlighet, altså kjærligheten mellom mann og kvinne. Eros er følelsen  Når Paulus skriver om en fordeling av oppgaver mellom kvinner og menn, er han ikke konsekvent. Samtidig som han skriver om kvinner som taler i forsamlinger, skriver han at kvinner ikke skal tale i forsamlinger. Han har heller ikke med i oppstandelseskapitlet i 1 Kor. 15 at Maria Magdalena var den første Jesus viste seg 

19. jul 2017 I den nye, alternative ekteskapsliturgien er bibelversene om ekteskap byttet ut med andre bibelord. For når Skriften taler om ekteskap, er den jo tydelig på at ekteskapet er noe mellom mann og kvinne. Det er både ironisk og tragisk at en kirke som kaller seg luthersk, ved inngangen til året for reformasjonens  8. sep 2016 Sjeldnere hører man om den kjærligheten som i Nytestamentet kalles agape, som ikke er kjærligheten mellom mann og kvinne eller mellom to likekjønnede, men Guds kjærlighet som er overøst oss i og for andre, er en annen sak. Men ikke i noe tilfelle blir dette å betrakte som ekteskap i bibelsk forstand)  I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol. 3, 12-14. Bibellesning – Kol 3,12-14. Hva Bibelen sier . Jeg husker den gangen min mann fridde til meg. Jeg var 

Send meg ditt favorittdikt og fortell meg gjerne hvorfor det er ditt favorittdikt/favorittforfatter. Siden denne siden er blitt full så ber jeg deg legge inn diktet under linken Dikt2 på bloggen her Jeg vil selv poste dikt/"ting" her - også de jeg har skrevet selv. foreslått å innføre likekjønnet ekteskap på egenhånd, uten at staten først hadde gjort det. Hva signaliserer dette om grunnlaget og motivasjonen for å ville endre ekteskapet i sine grunnvoller? • Ifølge Bibelen og kristen teologi er ekteskapet mellom mann og kvinne en skaperordning, innstiftet av Gud. Har biskoper og  23. mar 2015 Er det snakk om kjærlighet mellom to mennesker, så står «ekte kjærlighet» i motsetning til mindre betydningsfulle eller uoppriktige følelser. konseptet: En mann og en kvinne forelsker seg mot alle odds – ofte misliker de hverandre i begynnelsen – og så møter de hindringer som de klarer å overvinne, fordi 

18. nov 2009 [I denne artikkelen vil det bli henvist til steder fra bibelen, det anbefales at du har en bibel tilgjengelig for å forstå hele innholdet, har du ikke en bibel tilgjengelig Måten Djevelen gjør det på er å forhindre sann sex, som er skapt av Gud til å være mellom mann og kvinne innenfor et ekteskap, samtidig sprer  10. feb 2012 Bibelselskapet har utgitt Høysangen som en liten bok med illustrasjoner av Anne Kristin Hagesæther. Salomos høysang er en av verdenslitteraturens vakreste tekster. I et frodig og sanselig språk beskriver Høysangen kjærligheten mellom mann og kvinne. Les her et enkelt vers fra Høysangen, som med få  Håndball på TV. I tiden framover ser du Håndball-EM i Kroatia, men også Eliteserien for Kvinner på TV 2 Sportskan. Idrettsfrivillig i Afrika? Er du mellom 20 og 30 år og kunne tenke deg å jobbe frivillig med idrett i en spennende del av verden?

22. jan 2014 Det bør være en selvfølge at en kristen kirke kan tenke annerledes om hva et ekteskap gjør enn en stat. Å si nei til ekteskap mellom to menn eller to kvinner innebærer ikke uten videre diskriminering. Ekteskapet er viktig for Gud. Før det fantes andre institusjoner, før verdens nasjoner var dannet og lenge før menigheten eksisterte, opprettet Gud ekteskapet. De første menneskene ble skapt som mann og kvinne, og Gud åpenbarte seg selv i forholdet mellom dem. Ekteskapet vitnet om enheten i Treenigheten og  9. des 2016 Korinterne trengte undervisning i nådegavene og hvordan de skulle brukes. Paulus forklarer hvordan de ulike nådegavene gjør menigheten til en enhet (kap 12), men at det er viktigere å ha kjærlighet og – Listen to 1 Korinterbrev 12-14: Nådegaver, kjærlighet og kvinner som skal tie by